Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat în mod oficial măsurile de urgență pentru reducerea prețurilor la energie

  • 07 Octombrie 10:33
Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat în mod oficial măsurile de urgență pentru reducerea prețurilor la energie

Statele membre au adoptat în mod oficial Regulamentul privind o intervenție de urgență pentru a face față prețurilor ridicate la energie.

Regulamentul introduce măsuri comune de reducere a cererii de energie electrică și de colectare și redistribuire a veniturilor excedentare din sectorul energetic către consumatorii finali, scrie Calea Europeană.

”Astăzi, UE a făcut în pas important pentru a reduce prețurile ridicate la energiei pentru cetățeni și întreprinderi – dar cu siguranță nu este ultimul. Miniștrii energiei din UE s-au angajat să lucreze la alte măsuri pe care Comisia intenționează să le propună. Este necesar să abordăm cauzele profunde ale crizei actuale și să ajutăm, de asemenea, industria UE. Președinția este pregătită să lucreze fără încetare la toate soluțiile posibile”, a transmis Jozef Síkela, ministrul ceh al industriei și comerțului, a cărui țară deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene.

Potrivit unui comunicat, adoptarea regulamentului prin procedură scrisă are loc în urma unui acord politic la care au ajuns miniștrii energiei din UE în cadrul Consiliului extraordinar al energiei din 30 septembrie 2022.

Reducerea cererii de energie electrică

Consiliul a convenit asupra unui obiectiv global voluntar de reducere cu 10% a consumului brut de energie electrică și asupra unui obiectiv obligatoriu de reducere cu 5% a consumului de energie electrică în orele de vârf. Statele membre vor identifica orele de vârf care corespund unui procentaj de 10% din numărul total de ore din perioada 1 decembrie 2022-31 martie 2023 și vor reduce cererea în timpul acestora. Statele membre vor fi libere să aleagă măsurile adecvate de reducere a consumului pentru ambele obiective în această perioadă.

Plafonarea veniturilor de pe piață pentru producătorii inframarginali

Consiliul a convenit să plafoneze veniturile de pe piață la 180 de euro/MWh pentru producătorii de energie electrică, inclusiv pentru intermediari, care utilizează așa-numitele tehnologii inframarginale pentru a produce energie electrică, cum ar fi sursele regenerabile de energie, energia nucleară și lignitul. Astfel de operatori au înregistrat câștiguri financiare neașteptat de mari în ultimele luni, fără ca costurile lor operaționale să crească. Acest lucru se datorează rolului cărbunelui și gazelor ca surse marginale de stabilire a prețurilor, care cresc în prezent prețul final al energiei electrice.

Nivelul plafonului este conceput astfel încât să păstreze rentabilitatea operatorilor și să nu constituie un obstacol pentru investițiile în energia din surse regenerabile.

Statele membre au convenit să poată alege măsurile pe care le utilizează pentru a colecta și redirecționa veniturile excedentare către sprijinirea și protejarea consumatorilor finali de energie electrică. Statele membre au introdus unele flexibilități pentru a reflecta circumstanțele lor naționale și măsurile în vigoare la nivel național. Printre acestea se numără posibilitatea de a stabili un plafon mai ridicat pentru venituri, de a utiliza măsuri care limitează și mai mult veniturile de pe piață, de a face diferențe între tehnologii și de a aplica limite veniturilor de pe piață ale altor actori, inclusiv ale comercianților, printre altele.

În situațiile în care dependența de importurile nete a unui stat membru este mai mare sau egală cu 100 %, acesta încheie, până la 1 decembrie 2022, un acord de partajare adecvată a veniturilor excedentare cu statul membru exportator. Și alte state membre sunt invitate să încheie astfel de acorduri.

Taxa de solidaritate pentru sectorul combustibililor fosili

Statele membre au convenit să instituie o contribuție de solidaritate temporară obligatorie care să se aplice pe baza profiturilor întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul țițeiului, al gazelor naturale, al cărbunelui și al rafinăriilor. Contribuția de solidaritate ar urma să fie calculată pe baza profiturilor impozabile, astfel cum sunt stabilite în temeiul normelor fiscale naționale în exercițiul financiar care începe în 2022 și/sau în 2023, care depășesc cu mai mult de 20% media profiturilor impozabile anuale începând din 2018. Contribuția de solidaritate se va aplica în plus față de impozitele și taxele obișnuite aplicabile în statele membre.

Statele membre pot menține măsuri naționale echivalente cu taxa de solidaritate, cu condiția ca acestea să fie compatibile cu obiectivele regulamentului și să genereze cel puțin încasări comparabile.

Statele membre vor utiliza încasările din contribuția de solidaritate pentru a oferi sprijin financiar gospodăriilor și întreprinderilor și pentru a atenua efectele prețurilor cu amănuntul ridicate la energia electrică.

Măsuri privind comerțul cu amănuntul pentru IMM-uri

Consiliul a convenit că statele membre pot stabili temporar un preț pentru furnizarea de energie electrică către întreprinderile mici și mijlocii pentru a sprijini și mai mult IMM-urile cărora prețurile ridicate la energie le creează dificultăți foarte mari. Statele membre au mai convenit că pot stabili în mod excepțional și temporar un preț pentru furnizarea de energie electrică care să fie sub nivelul costurilor.

Aplicare

Măsurile au un caracter temporar și extraordinar. Ele se aplică de la 1 decembrie 2022 până la 31 decembrie 2023. Obiectivele de reducere a consumului de energie se aplică până la 31 martie 2023. Plafonarea obligatorie a veniturilor de pe piață se aplică până la 30 iunie 2023.

Statele membre au introdus derogări specifice pentru Cipru și Malta.

Tags

Alte Noutati

LIVE
Meteo Chișinău
2,74
Cer senin
Umiditate:92 %
Vint:5,14 m/s
Sun
3
Mon
2
Tue
4
Wed
1
Thu
0
Arhivă Radio Chișinău