Autoritatea Aeronautică Civilă îndeamnă pasagerii să își revendice drepturile și să solicite Air Moldova, rambursarea costului biletelor

 • 03 Mai 11:31
Autoritatea Aeronautică Civilă îndeamnă pasagerii să își revendice drepturile și să solicite Air Moldova, rambursarea costului biletelor

După ce operatorul aerian privat Air Moldova și-a anulat toate zborurile, Autoritatea Aeronautică Civilă îndeamnă pasagerii să își revendice drepturile și să solicite Air Moldova, rambursarea costului biletelor. În cazul în care aceștia întâmpină dificultăți sau li se refuză rambursarea costului biletelor de avion, pasagerii pot solicita suport Autorității Aeronautice Civile, scrie Radio Chișinău.

Mai multă informație privind acțiunile ce urmează a fi întreprinse în cazul anulării zborurilor găsiți accesând următorul link https://www.caa.md/zboruri-anulate-3-30

Zborul a fost anulat?

În cazul anulării unui zbor, pasagerii trebuie sa beneficieze de asistență și deservire, inclusiv în eventualitatea unei redirecționări. De asemenea, pasagerii au dreptul să primească o compensație, cu următoarele excepții:

 • dacă au fost informați despre anulare cu cel puțin 2 săptămâni înainte de ora de plecare prevăzută;
 • dacă sunt informați despre anulare într-un interval cuprins între 14 și 7 zile înainte de ora de plecare prevăzută, și li se oferă o redirecționare care să le permită să plece cu cel mult 2 ore înainte de ora de plecare prevăzută, și să ajungă la destinația finală cu mai puțin de 4 ore după ora de sosire prevăzută;
 • dacă sunt informați despre anulare cu mai puțin de 7 zile înainte de ora de plecare prevăzută, și li se oferă o redirecționare care să le permită să plece cel târziu cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută și să ajungă la destinația finală în mai puțin de 2 ore după ora de sosire prevăzută.

În momentul în care pasagerii sunt informați despre anulare, acestora li se oferă explicații privind posibilitățile de transport alternative.

Operatorul de transport aerian nu este obligat să plătească compensații dacă poate face dovada că anularea este cauzată de circumstanțe extraordinare, care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile.

Sarcina dovedirii faptului că pasagerul a fost într-adevăr informat despre anularea zborului, cu indicarea momentului precis, revine operatorului de transport aerian.

Care sunt compensațiile?

 1. Valoarea acestor compensații este de:
 • 250 euro pentru toate zborurile de 1 500 kilometri sau mai puțin;
 • 400 euro pentru toate zborurile cuprinse între 1 500 și 3 500 kilometri;
 • 600 euro pentru toate zborurile care nu se încadrează în primele 2 categorii.

Pentru stabilirea distanței se ia în considerare ultima destinație unde pasagerul urmează să sosească cu întărziere față de ora prevăzută, datorită refuzului la îmbarcare sau anulării zborului.

 1. Atunci când pasagerilor li se oferă redirecționarea spre destinația finală cu un zbor alternativ, a cărui oră de sosire nu depășește ora de sosire prevăzută a zborului rezervat inițial
 • cu două ore, pentru toate zborurile de 1 500 kilometri sau mai puțin, sau
 • cu trei ore, pentru toate zborurile cuprinse între 1 500 și 3 500 kilometri, sau
 • cu patru ore, pentru toate zborurile care nu se încadrează la primele 2 puncte,

operatorul aerian poate reduce cu 50 % compensația prevăzută la alineatul (1).

 1. Compensația menționată la alineatul (1) se plătește în numerar, prin transfer bancar electronic, ordin de plată bancar sau cec bancar sau, cu acordul scris al pasagerului, în bonuri de călătorie și/sau alte servicii.
 2. Distanțele indicate la alineatele (1) i (2) se măsoară prin metoda rutei ortodromice.

În cazul în care un operator aerian plătește compensații sau se achită de alte obligații care îi revin în conformitate cu Regulamentul, nici una din dispozițiile acestuia nu poate fi interpretată ca o limitare a dreptului său de a pretinde compensații de la orice persoană, inclusiv părți terțe, în conformitate cu legislația aplicabilă. În special, prevederile Regulament nu limitează în nici un fel dreptul operatorului aerian de a solicita o rambursare de la un turoperator sau de la o altă persoană cu care operatorul aerian a încheiat un contract. În mod similar, nici una din dispozițiile Regulamentului nu poate fi interpretată ca o limitare a dreptului unui turoperator sau al unei părți terțe, alta decît pasagerul, cu care operatorul aerian a încheiat un contract, de a solicita o rambursare sau reparații operatorului aerian, în conformitate cu legislația aplicabilă în materie.

Orice persoană care consideră că i-a fost lezat un drept consfințit de Regulament poate sesiza organele competente stabilite de legislația în vigoare.

Ce înseamnă asistență?

Pasagerilor li se oferă posibilitatea de a alege între:

 1. rambursarea, în termen de șapte zile, a întregului cost al biletului, la prețul de achiziție, pentru partea sau părțile de călătorie neefectuate, precum și pentru partea sau părțile deja efectuate, în cazul în care zborul devine inutil în raport cu planul de călătorie inițial al pasagerului, împreună cu, dacă este cazul, un zbor de retur la punctul de plecare inițial, cât mai repede posibil;
 2. redirecționarea, în condiții de transport comparabile, spre destinația finală, cât mai repede posibil sau
 3. redirecționarea, în condiții de transport comparabile, spre destinația finală, la o dată ulterioară, la alegerea pasagerului, sub rezerva existenței unor locuri disponibile.

Ce este dreptul la deservire?

Pasagerii au dreptul de a li se oferi gratuit următoarele:

 1. mese și băuturi răcoritoare, direct proporționale cu timpul de așteptare;
 2. cazare hotelieră, în cazul în care este necesară o ședere de una sau mai multe nopți, sau în cazul în care este necesară o ședere suplimentară față de cea prevăzută de pasager;
 3. transportul dintre aeroport și locul cazării (hotel sau altele).

În plus, pasagerii au dreptul la două apeluri telefonice gratuite și de a trimite gratuit mesaje prin telex, fax sau e-mail.

La aplicarea prevederilor menționate mai sus, operatorul aerian acordă o atenție specială nevoilor persoanelor cu mobilitate redusă și însoțitorilor acestora sau a câinilor utilitari însoțitori certificați, precum și nevoilor copiilor fără însoțitor.

Surclasarea și declasarea

În cazul în care un operator de transport aerian cazează pasagerul la o clasă de călătorie superioară prețului de achiziție al biletului, operatorul nu poate pretinde o plată suplimentară.

În cazul în care un operator de transport aerian cazează pasagerul la o clasă inferioară prețului de achiziție al biletului, atunci acesta, în termen de șapte zile rambursează

 1. a) 30 % din prețul biletului pentru toate zborurile de 1500 kilometri sau mai puțin; sau
  b) 50 % din prețul biletului pentru toate zborurile variind între 1500 și 3500 kilometri; sau
  c) 75 % din prețul biletului pentru toate zborurile care nu se încadrează în cazurile menționate la literele a) sau b).

 

Tags

Alte Noutati

LIVE: De la ABC la BAC
Meteo Chișinău
5,24
Ceață
Umiditate:100 %
Vint:2,57 m/s
Sun
5
Mon
0
Tue
1
Wed
2
Thu
1
Arhivă Radio Chișinău