Alegeri 2016 | Igor Dodon a cheltuit dublu față Maia Sandu în campania electorală pentru turul II

  • 12 Noiembrie 2016 15:47
Alegeri 2016 | Igor Dodon a cheltuit dublu față Maia Sandu în campania electorală pentru turul II

Igor Dodon, lide­rul Par­ti­du­lui Soci­a­liș­ti­lor și can­di­da­tul for­ma­țiu­nii la func­ția de pre­șe­din­te a chel­tu­it în ulti­me­le două săp­tămâ­ni de cam­pa­nie elec­to­ra­lă 1,99 de mili­oa­ne de lei, cu pes­te un mili­on de lei mai mult decât con­tra­can­di­da­ta sa, pre­șe­din­ta Par­ti­du­lui Acțiu­ne și Soli­da­ri­ta­te, Maia San­du, care a rapor­tat che­lu­ie­li în sumă de 909 mii de lei.

În rapor­tul finan­ci­ar depus de Maia San­du la CEC și care vizea­ză cam­pa­nia elec­to­ra­lă pen­tru cel de-al doi­lea tur, lide­ra PAS a indi­cat că a pri­mit dona­ții doar de la Par­ti­dul pe care îl con­du­ce, care, la rându-i, a înca­sat sume­le res­pec­ti­ve din dona­ții și  coti­za­ții, fără însă a indi­ca și nume­le per­soa­ne­lor fizi­ce de la care vin banii. În total, San­du sus­ți­ne că a pri­mit în ulti­me­le două săp­tămâ­ni, de la par­tid, 909,7 mii de lei. Banii au fost chel­tu­iți pen­tru aren­da tele­foa­ne­lor, mași­ni­lor, săli­lor, dar și pen­tru publi­ci­ta­te elec­to­ra­lă. Cei mai mul­ți bani pen­tru pubi­ci­ta­te au mers către com­pa­nia publi­că de radio și TV, Tele­ra­dio Mol­do­va, 154 mii de lei, scrie Ziarul de Gardă.

Vede­ți docu­men­tul aici.

În rapor­tul finan­ci­ar al lide­ru­lui PSRM, Igor Dodon, a indi­cat că a pri­mit dona­ții în sumă de 1,99 mili­oa­ne de lei. 1,92 de mili­oa­ne au fost che­lu­ți pen­tru publi­ci­ta­te elec­to­ra­lă. 1,15 mili­oa­ne au mers către tele­vi­ziu­ni. Cea mai mare par­te, 316 mii de lei, au mers către tele­vi­ziu­ni­le lui Vlad Pla­ho­t­niuc. 208 mii de lei au mers către Zia­rul Soci­a­liș­tii,  care apar­ți­ne par­ti­du­lui și care a dis­tri­bu­it mai mul­te infor­ma­ții fal­se în cam­pa­nia elec­to­ra­lă.

114 per­soa­ne apar în lis­te­le lui Dodon ca fiind dona­to­ri. Oame­nii au donat sume cuprin­se între 2 și 65 de mii de lei. Prin­tre dona­to­ri găsim nume cunos­cu­te, dar și per­soa­ne mai puțin cunos­cu­te. Des­pre dona­to­rii PSRM, ZdG va reve­ni în edi­ția de joi, 17 noiem­brie 2016.

Vede­ți docu­men­tul aici.

Tags

Alte Noutati

LIVE: Arena Națională
Meteo Chișinău
-0,6
Cer acoperit de nori
Umiditate:80 %
Vint:6,17 m/s
Sun
-2
Mon
-1
Tue
-2
Wed
-1
Thu
-1
Arhivă Radio Chișinău