Pentru a scoate din țară sume între 10 și 50 de mii de euro este nevoie de o autorizație a BNM

  • 26 August 2023 09:49
Pentru a scoate din țară sume între 10 și 50 de mii de euro este nevoie de o autorizație a BNM

Pentru a scoate din țară o sumă cuprinsă între 10 mii și 50 de mii de euro, persoana fizică trebuie să prezinte la vamă permisiunea Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Pentru obține această autorizație, solicitantul prezintă la Banca Națională a Moldovei o cerere, la se anexează o serie de documente. Actul se eliberează gratuit.

„Necesitatea prezentării la hotar a unei autorizații emise de BNM pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova de către persoanele fizice rezidente sau nerezidente intervine în situația în care suma depășește valoarea de 10 mii de euro, dar nu este mai mare decât 50 de mii de euro”, precizează BNM într-un răspuns pentru IPN.

Persoana trebuie să prezinte la BNM, împreună cu cererea, un act de identitate. Este vorba despre actul de identitate în care este aplicată viza de ieșire din Republica Moldova de către organele împuternicite sau pașaportul eliberat cetățeanului Republicii Moldova ori unui apatrid pentru ieșirea din /intrarea în Republica Moldova sau pașaportul național al cetățeanului străin. Se mai prezintă documentele ce confirmă deținerea cu drept de proprietate a sumelor mijloacelor bănești solicitate a fi autorizate, cum ar fi de exemplu, contractul de vânzare – cumpărare a imobilului, a valorilor mobiliare, certificatul de moștenitor etc. Urmează să fie anexat și certificatul privind lipsa restanțelor față de bugetul public național eliberat de către organul fiscal al Republicii Moldova cel mai devreme cu 5 zile lucrătoare înainte de data prezentării la BNM a cererii de eliberare a autorizației și nu mai devreme de următoarea zi după efectuarea tranzacției de vânzare a bunurilor sau a altor tranzacții, în urma cărora au fost obținute mijloace bănești. Dacă persoana fizică consideră ca sunt necesare și alte documente, le prezintă.

BNM ia decizia privind eliberarea autorizației sau privind refuzul autorizării în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Totodată, în contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, BNM este în drept să solicite autorității competente opinia privind lipsa sau existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare, perioadă pentru care procedura administrativă se suspendă.

Temeiuri legale pentru refuzul de a elibera autorizația sunt prezentarea de documente ce conțin informații neautentice sau contradictorii, precum și neîncadrarea solicitantului în condițiile de autorizare stabilite de BNM. La fel, autorizația nu se eliberează dacă autoritățile competente prezintă informații care indică existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării sau al activității solicitantului, în contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Decizia de refuz poate fi și în cazul în care BNM constată situația de cerere semnificativă netă de valută străină pe piața valutară internă agravată de operațiunea valutară pentru care se solicită eliberarea autorizației, precum și a altor situații care pot avea un impact negativ semnificativ asupra asigurării stabilității pieței valutare interne și/sau asupra implementării politicii valutare a statului.

Persoana fizică este obligată să declare în scris mijloacele bănești care depășesc suma de 10 mii de euro (echivalatul acesteia în toate valutele). Suma admisă pentru scoaterea în numerar de pe teritoriul Republicii Moldova este de 50 de mii de euro sau echivalentul acesteia. Dacă suma depășește valoarea 50 de mii de euro, se admite exclusiv transferul bancar.

Tags

Alte Noutati

LIVE
Meteo Chișinău
26,07
Cer senin
Umiditate:36 %
Vint:3,09 m/s
Tue
23
Wed
15
Thu
10
Fri
9
Sat
10
Arhivă Radio Chișinău