Concurs pentru funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor - director general al ANSC

  • 07 Noiembrie 2019 12:15
Concurs pentru funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor - director general al ANSC

Comisia economie, buget și finanțe, prin decizia sa CEB nr. 357, din 6 noiembrie 2019, anunță prelungirea concursului pentru funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor - director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

În conformitate cu art. 81 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Comisia economie, buget și finanțe anunță concursul de selectare a candidaților la funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor - director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

Candidații trebuie să corespundă cumulativ următoarelor cerințe:

a)  deține cetățenia Republicii Moldova;

b)  are capacitatea de exercițiu deplină;

c)  deține o diplomă de studii superioare;

d)  are o vechime în muncă de cel puțin 10 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum și o experiență de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice;

e)  posedă limba de stat;

f)  nu a fost privată, prin hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități;

g) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale;

h) nu este membru al unui partid politic;

i) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Candidații urmează să depună la Comisie un dosar care include următoarele documente (traduse, după caz, în limba de stat):

a) cerere de participare la concurs; 

b) dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia de pe buletinul de identitate); 

c) curriculum vitae;

d) copiile  de pe diplomele de  studii și de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare și, opțional  alte acte de studii; 

e) dovada vechimii în muncă de cel puțin 10 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum și a experienței de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice. Experiența de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice se va demonstra prin prezentarea unor documente din care să rezulte îndeplinirea unora din următoarele activități:

- participarea la organizarea, în mod regulat, a unor proceduri de achiziție publică;

- întocmirea, în mod regulat, a documentelor de licitație;

- participarea, în mod regulat, la evaluarea ofertelor, în calitate de membru al grupului de lucru;

- participarea la soluționarea contestațiilor la procedura de atribuire a unor contracte de achiziție publică;

- desfășurarea activității în cadrul Agenției Achiziții Publice;

- desfășurarea de activități de reglementare, supraveghere sau control în domeniul achizițiilor publice.

Documente doveditoare a experienței menționate sunt considerate, fără a se limita la acestea, fișa postului din care să rezulte atribuțiile exprese în domeniul achizițiilor publice, ordinele de numire în grupurile de lucru pentru achiziții publice, diplomele obținute în urma absolvirii unor cursuri în domeniul achizițiilor publice și altele asemenea;

g)  cazierul judiciar; 

h)  declarația pe proprie răspundere;

i) scrisoare de motivație (cel mult 2 pagini), scrisă în limba de stat, în care urmează să se explice de ce persoana este interesată să participe la concurs și viziunea ei asupra activității Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor;

j) declarația pe proprie răspundere că, în cazul în care va fi numit (numită) în funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, în termen de 30 de zile, va abandona, pe durata mandatului, funcțiile incompatibile cu funcția, în conformitate cu art.81 al Legii nr.131/ 2015 privind achizițiile publice.

k) declarația pe proprie răspundere a lipsei sau existenței conflictului de interese;

l) certificat de integritate eliberat de Autoritatea Națională de Integritate.

Candidații vor depune dosarele complete la Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova pe adresa: MD - 2073 municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.105 (sediul Parlamentului), etajul 5, biroul 521, sau la adresa electronică – ceb@parlament.md, în perioada 06.11.2019 -25.11.2019, în zilele de luni pînă vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08:00-17:00.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este dna Valentina VÎRNAV, tel: 0 22 820522. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.

 

Tags

Alte Noutati

LIVE: Știri* Bună dimineața, România!
Meteo Chișinău
12
Ploaie de scurtă durată
Umiditate:93 %
Vint:4,6 m/s
Sun
14
Mon
10
Tue
11
Wed
13
Thu
15

Curs oficial BNM 30 Mai 2020

MDL RATĂ TREND
EUR 19.4009 -0.0000
USD 17.6277 -0.0000
RON 4.0060 -0.0000
UAH 0.6555 -0.0000
RUB 0.2486 -0.0000
Arhivă Radio Chișinău