1 Ianuarie | Ziua în care a dispărut vama dintre Moldova și Muntenia, China a devenit republică și Euro - moneda unică

  • 01 Ianuarie 2018 12:35
1 Ianuarie | Ziua în care a dispărut vama dintre Moldova și Muntenia, China a devenit republică și Euro - moneda unică

S-a întâmplat într-o zi de 1 ianuarie: Se împlinesc 230 de ani (1788) de la apariția, la Londra, a primului număr al ziarului "The Times" (este, de fapt, noul nume sub care apare ziarul "The Daily Universal Register", fondat la 1.I.1785, de John Walter)  

* Acum 186 de ani (1832) se înființau, la Iași, Arhivele Statului din Moldova, în subordinea Logofeției Dreptății (Ministerul Justiției); primul director: Gheorghe Asachi (1832-1849) (1/13)

* Se împlinesc 180 de ani (1838) de când George Barițiu edita, la Brașov, publicația "Foaie literară" (supliment al revistei "Gazeta de Transilvania"), devenită - la 2 iulie același an - "Foaie pentru minte, inimă și literatură"

* Se împlinesc 170 de ani (1848) de la intrarea în vigoare a Convenției dintre Moldova și Muntenia privind desființarea vămii (taxelor vamale) dintre cele două țări (singura supusă vămuirii fiind sarea), formându-se, astfel, o singură piață, protejată de un singur cordon vamal (1/13)

* În urmă cu 163 de ani (1855), poetul Vasile Alecsandri edita (până la 3 decembrie același an), la Iași, săptămânalul "România literară", considerat continuator direct al programului "Daciei literare" (1840) și al "Propășirii" (1844)   

* Acum 157 de ani (1861), Conferința națională a fruntașilor români din Transilvania, întrunită la Sibiu, adopta două rezoluții privind recunoașterea românilor "ca națiune politică și independentă față cu celelalte națiuni", precum și folosirea în viața publică a limbii române ca limbă egal îndreptățită, alături de limbile maghiară și germană (1/13.I - 4/16.I) 

* La data de 1/13 ianuarie 1866, acum 152 de ani, a intrat în vigoare Legea privind introducerea sistemului metric, promulgată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza pe 15 septembrie 1864. Pe plan național, principalele repere în dezvoltarea metrologiei se consideră:

* Acum 151 de ani (1867) apărea (până la 20.X.1870), la Blaj, a "Archivu pentru filologie și istorie", prima revistă românească de filologie. Elementul fundamental al programului acesteia consta în acțiunea de unificare a limbii și ortografiei. Se preconiza, totodată, studierea limbii române, a ortografiei, gramaticii și lexicologiei; director și editor: Timotei Cipariu

* Se împlinesc 150 de ani (1868) de la apariția, la Brașov (1868-1880) și apoi la Sibiu (1880-1945, cu unele întreruperi), a revistei "Transilvania", "foaia" Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA)

*  145 de ani se împlinesc și de la deschiderea, la București (până la 22 februarie/6 martie), a primei expoziții de pictură și sculptură organizată de nou înființata "Societate a amicilor bele-artelor". Nicolae Grigorescu a participat cu numeroase lucrări de mare ecou în epocă    

* Acum 143 de ani, apărea (până în decembrie 1882, lunar și apoi de două ori pe lună), la Budapesta și Oradea, revista "Șezătoarea", sub conducerea lui Iosif Vulcan, prima revistă românească de folclor (1/13)

* Se împlinesc 140 de ani (1878) de la apariția (bisăptămânal, până la 15/27.VI.1885), la Sibiu, a ziarului politic, economic și literar "Observatorul", sub conducerea lui George Barițiu. Ziarul milita pentru egalitatea politică și culturală a românilor din monarhia austro-ungară cu celelalte națiuni ale Imperiului (1/13)

* În urmă cu 123 de ani (1894), apărea (până în august 1896), la București, revista bilunară "Vatra" ("Foaie ilustrată pentru familie"); directori: Ioan Slavici, Ion Luca Caragiale și George Coșbuc. Din punct de vedere al istoriei literare, "Vatra" a fost o avanpremieră a sămănătorismului. În 1971 a fost reluată, la Târgu-Mureș, publicarea revistei, sub conducerea scriitorului Romulus Guga

* În urmă cu 113 ani (1904), apărea, sub conducerea istoricului Ion Nistor, revista lunară de literatură, artă și știință "Junimea literară" (ianuarie - septembrie 1904 și ianuarie 1925 - decembrie 1939, la Cernăuți; octombrie 1904 - mai 1914, la Suceava)   

* Acum 111 ani (1907) apărea, bilunar și apoi lunar, la București, revista literară "Convorbiri" (după un an, "Convorbiri critice") (până la 25.XII.1910 și la 1.I.1935); sub conducerea lui Mihail Dragomirescu   

* Se împlinesc 110 ani (1908) de la apariția lunară (până în 1912), la Chișinău, a revistei "Luminătorul", din inițiativa episcopului Vladimir. Prin întreaga ei activitate, revista a contribuit la cultivarea limbii materne, la trezirea și întărirea sentimentului național, precum și la pregătirea clerului și românilor basarabeni pentru marele eveniment al Unirii (din 1918) (1/14)

* Acum 106 ani (1912) China s-a proclamat republică, cu capitala la Nanjing (Nankin). Revoluția din anii 1911-1913 a înlăturat dinastia manciuriană, Republica Populară Chineză fiind proclamată la 1.X.1949

* Tot cu 69 de ani în urmă (1949), se înființa, la București, Institutul de Lingvistică - primul director: acad. Iorgu Iordan. În 1994 a primit numele primului său director, devenind Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. În 1961 a luat naștere Centrul de Cercetări Fonetice și Dialectale (anterior, sector/secție în cadrul Institutului de Lingvistică), devenit, în 1990, Institutul de Fonetică și Dialectologie, iar în 1992 Institutul de Fonetică și Dialectologie „Alexandru Rosetti”, după numele întemeietorului său. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” a rezultat din „comasarea prin fuziune”, la 25 ianuarie 2002, a acestor două institute, ca efect al Hotărârii Guvernului României nr. 1366 din 27 decembrie 2001    

* Se împlinesc 60 de ani (1958) de la intrarea în vigoare a Tratatelor de la Roma privind crearea Comunității Economice Europene - CEE (Piața Comună) și Comunității Europene a Energiei Atomice (CEEA, astăzi EURATOM), semnate la 25.III.1957. CEE a devenit Uniunea Europeană (UE) prin intrarea în vigoare, la 1.XI.1993, a Tratatului de la Maastricht­/Olanda

* În urmă cu 41 de ani (1977) lua ființă, în Cehoslovacia, mișcarea contestatară "Carta 77", inițiată de un grup de intelectuali care militau pentru drepturi cetățenești. În octombrie 1979 mai mulți membri ai mișcării, printre care și scriitorul Václav Havel (președinte al R. Cehe și Slovace între 1989 și 1992, apoi, după separarea celor două țări, președinte al Cehiei în perioada 1993-2003), au fost condamnați la mai mulți ani de închisoare (la 3.XI.1992 grupul "Carta 77" și-a încetat activitatea, considerându-se că "și-a îndeplinit rolul istoric")   

* Acum 37 de ani (1981), Grecia devenea oficial membră a Comunității Economice Europene (din 1.XI.1993 - Uniunea Europeană) 

* Cu 32 de ani în urmă (1986), Spania și Portugalia deveneau oficial membre ale Comunității Economice Europene (din 1.XI.1993 - Uniunea Europeană)   

* Începând cu această dată, numită și "Ziua E", acum 16 ani (2002), euro devenea moneda oficială în cele 12 state membre ale Uniunii Economice și Monetare. Începând cu 30 martie 2002, euro a avut putere circulatorie unică în acele state. În prezent Euro (ISO EUR, cu simbolul €) este moneda oficială a 19 din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene   

* Acum 11 ani (2007), Bulgaria devenea stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. La 13 aprilie 2005, Parlamentul European a aprobat admiterea Bulgariei și României în UE. Tratatul de aderare a fost semnat la 25 aprilie 2005 și a fost ratificat ulterior Parlamentele tuturor țărilor membre ale UE   

* Slovenia a aderat, acum 11 ani (2007), la Zona euro și a adoptat moneda euro, înlocuind tolarul sloven   

* Se împlinesc 10 ani (2008) de când Cipru și Malta au aderat la Zona euro și au adoptat moneda euro

Tags

Alte Noutati

LIVE: Deschis în week-end
Meteo Chișinău
30
Cer senin
Umiditate:42 %
Vint:5,7 m/s
Sun
23
Mon
23
Tue
24
Wed
23
Thu
19

Curs oficial BNM 08 August 2020

MDL RATĂ TREND
EUR 19.6789 -0.0000
USD 16.6157 -0.0000
RON 4.0694 -0.0000
UAH 0.6000 -0.0000
RUB 0.2261 -0.0000
Arhivă Radio Chișinău