1 Ianuarie | Ziua în care a dispărut vama dintre Moldova și Muntenia, China a devenit republică și Euro - moneda unică

  • 01 Ianuarie 2018 12:35
1 Ianuarie | Ziua în care a dispărut vama dintre Moldova și Muntenia, China a devenit republică și Euro - moneda unică

S-a întâmplat într-o zi de 1 ianuarie: Se împlinesc 230 de ani (1788) de la apariţia, la Londra, a primului număr al ziarului "The Times" (este, de fapt, noul nume sub care apare ziarul "The Daily Universal Register", fondat la 1.I.1785, de John Walter)  

* Acum 186 de ani (1832) se înfiinţau, la Iaşi, Arhivele Statului din Moldova, în subordinea Logofeţiei Dreptăţii (Ministerul Justiţiei); primul director: Gheorghe Asachi (1832-1849) (1/13)

* Se împlinesc 180 de ani (1838) de când George Bariţiu edita, la Braşov, publicaţia "Foaie literară" (supliment al revistei "Gazeta de Transilvania"), devenită - la 2 iulie acelaşi an - "Foaie pentru minte, inimă şi literatură"

* Se împlinesc 170 de ani (1848) de la intrarea în vigoare a Convenţiei dintre Moldova şi Muntenia privind desfiinţarea vămii (taxelor vamale) dintre cele două ţări (singura supusă vămuirii fiind sarea), formându-se, astfel, o singură piaţă, protejată de un singur cordon vamal (1/13)

* În urmă cu 163 de ani (1855), poetul Vasile Alecsandri edita (până la 3 decembrie acelaşi an), la Iaşi, săptămânalul "România literară", considerat continuator direct al programului "Daciei literare" (1840) şi al "Propăşirii" (1844)   

* Acum 157 de ani (1861), Conferinţa naţională a fruntaşilor români din Transilvania, întrunită la Sibiu, adopta două rezoluţii privind recunoaşterea românilor "ca naţiune politică şi independentă faţă cu celelalte naţiuni", precum şi folosirea în viaţa publică a limbii române ca limbă egal îndreptăţită, alături de limbile maghiară şi germană (1/13.I - 4/16.I) 

* La data de 1/13 ianuarie 1866, acum 152 de ani, a intrat în vigoare Legea privind introducerea sistemului metric, promulgată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza pe 15 septembrie 1864. Pe plan naţional, principalele repere în dezvoltarea metrologiei se consideră:

* Acum 151 de ani (1867) apărea (până la 20.X.1870), la Blaj, a "Archivu pentru filologie şi istorie", prima revistă românească de filologie. Elementul fundamental al programului acesteia consta în acţiunea de unificare a limbii şi ortografiei. Se preconiza, totodată, studierea limbii române, a ortografiei, gramaticii şi lexicologiei; director şi editor: Timotei Cipariu

* Se împlinesc 150 de ani (1868) de la apariţia, la Braşov (1868-1880) şi apoi la Sibiu (1880-1945, cu unele întreruperi), a revistei "Transilvania", "foaia" Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA)

*  145 de ani se împlinesc şi de la deschiderea, la Bucureşti (până la 22 februarie/6 martie), a primei expoziţii de pictură şi sculptură organizată de nou înfiinţata "Societate a amicilor bele-artelor". Nicolae Grigorescu a participat cu numeroase lucrări de mare ecou în epocă    

* Acum 143 de ani, apărea (până în decembrie 1882, lunar şi apoi de două ori pe lună), la Budapesta şi Oradea, revista "Şezătoarea", sub conducerea lui Iosif Vulcan, prima revistă românească de folclor (1/13)

* Se împlinesc 140 de ani (1878) de la apariţia (bisăptămânal, până la 15/27.VI.1885), la Sibiu, a ziarului politic, economic şi literar "Observatorul", sub conducerea lui George Bariţiu. Ziarul milita pentru egalitatea politică şi culturală a românilor din monarhia austro-ungară cu celelalte naţiuni ale Imperiului (1/13)

* În urmă cu 123 de ani (1894), apărea (până în august 1896), la Bucureşti, revista bilunară "Vatra" ("Foaie ilustrată pentru familie"); directori: Ioan Slavici, Ion Luca Caragiale şi George Coşbuc. Din punct de vedere al istoriei literare, "Vatra" a fost o avanpremieră a sămănătorismului. În 1971 a fost reluată, la Târgu-Mureş, publicarea revistei, sub conducerea scriitorului Romulus Guga

* În urmă cu 113 ani (1904), apărea, sub conducerea istoricului Ion Nistor, revista lunară de literatură, artă şi ştiinţă "Junimea literară" (ianuarie - septembrie 1904 şi ianuarie 1925 - decembrie 1939, la Cernăuţi; octombrie 1904 - mai 1914, la Suceava)   

* Acum 111 ani (1907) apărea, bilunar şi apoi lunar, la Bucureşti, revista literară "Convorbiri" (după un an, "Convorbiri critice") (până la 25.XII.1910 şi la 1.I.1935); sub conducerea lui Mihail Dragomirescu   

* Se împlinesc 110 ani (1908) de la apariţia lunară (până în 1912), la Chişinău, a revistei "Luminătorul", din iniţiativa episcopului Vladimir. Prin întreaga ei activitate, revista a contribuit la cultivarea limbii materne, la trezirea şi întărirea sentimentului naţional, precum şi la pregătirea clerului şi românilor basarabeni pentru marele eveniment al Unirii (din 1918) (1/14)

* Acum 106 ani (1912) China s-a proclamat republică, cu capitala la Nanjing (Nankin). Revoluţia din anii 1911-1913 a înlăturat dinastia manciuriană, Republica Populară Chineză fiind proclamată la 1.X.1949

* Tot cu 69 de ani în urmă (1949), se înfiinţa, la Bucureşti, Institutul de Lingvistică - primul director: acad. Iorgu Iordan. În 1994 a primit numele primului său director, devenind Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. În 1961 a luat naştere Centrul de Cercetări Fonetice şi Dialectale (anterior, sector/secţie în cadrul Institutului de Lingvistică), devenit, în 1990, Institutul de Fonetică şi Dialectologie, iar în 1992 Institutul de Fonetică şi Dialectologie „Alexandru Rosetti”, după numele întemeietorului său. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” a rezultat din „comasarea prin fuziune”, la 25 ianuarie 2002, a acestor două institute, ca efect al Hotărârii Guvernului României nr. 1366 din 27 decembrie 2001    

* Se împlinesc 60 de ani (1958) de la intrarea în vigoare a Tratatelor de la Roma privind crearea Comunităţii Economice Europene - CEE (Piaţa Comună) şi Comunităţii Europene a Energiei Atomice (CEEA, astăzi EURATOM), semnate la 25.III.1957. CEE a devenit Uniunea Europeană (UE) prin intrarea în vigoare, la 1.XI.1993, a Tratatului de la Maastricht­/Olanda

* În urmă cu 41 de ani (1977) lua fiinţă, în Cehoslovacia, mişcarea contestatară "Carta 77", iniţiată de un grup de intelectuali care militau pentru drepturi cetăţeneşti. În octombrie 1979 mai mulţi membri ai mişcării, printre care şi scriitorul Václav Havel (preşedinte al R. Cehe şi Slovace între 1989 şi 1992, apoi, după separarea celor două ţări, preşedinte al Cehiei în perioada 1993-2003), au fost condamnaţi la mai mulţi ani de închisoare (la 3.XI.1992 grupul "Carta 77" şi-a încetat activitatea, considerându-se că "şi-a îndeplinit rolul istoric")   

* Acum 37 de ani (1981), Grecia devenea oficial membră a Comunităţii Economice Europene (din 1.XI.1993 - Uniunea Europeană) 

* Cu 32 de ani în urmă (1986), Spania şi Portugalia deveneau oficial membre ale Comunităţii Economice Europene (din 1.XI.1993 - Uniunea Europeană)   

* Începând cu această dată, numită şi "Ziua E", acum 16 ani (2002), euro devenea moneda oficială în cele 12 state membre ale Uniunii Economice şi Monetare. Începând cu 30 martie 2002, euro a avut putere circulatorie unică în acele state. În prezent Euro (ISO EUR, cu simbolul €) este moneda oficială a 19 din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene   

* Acum 11 ani (2007), Bulgaria devenea stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. La 13 aprilie 2005, Parlamentul European a aprobat admiterea Bulgariei şi României în UE. Tratatul de aderare a fost semnat la 25 aprilie 2005 şi a fost ratificat ulterior Parlamentele tuturor ţărilor membre ale UE   

* Slovenia a aderat, acum 11 ani (2007), la Zona euro şi a adoptat moneda euro, înlocuind tolarul sloven   

* Se împlinesc 10 ani (2008) de când Cipru şi Malta au aderat la Zona euro şi au adoptat moneda euro

Tags

Alte Noutati

LIVE: Piese pe alese
Meteo Chişinău
1,05 °C
cer acoperit de nori
Umiditate:80 %
Vint:4,1 m/s
Sun
0 °C
Mon
0 °C
Tue
2 °C
Wed
3 °C
Thu
1 °C

Curs oficial BNM 18 Ianuarie 2020

MDL RATĂ TREND
EUR 19.4775 -0.0000
USD 17.4538 -0.0000
RON 4.0751 -0.0000
UAH 0.7235 -0.0000
RUB 0.2827 -0.0000
Arhivă Radio Chișinău