Comisia Europeană și industria investesc 22 miliarde euro pentru a stimula investițiile în cercetare și inovare

  • 14 Iunie 2021 19:57
Comisia Europeană și industria investesc 22 miliarde euro pentru a stimula investițiile în cercetare și inovare

Comisia Europeană a lansat luni 11 noi parteneriate europene împreună cu industria, pentru a stimula investițiile în cercetare și inovare și pentru a face față provocărilor majore în materie de climă și sustenabilitate, pentru ca Europa să devină prima economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei și pentru a realiza obiectivele Pactului verde european, informează un comunicat al Executivului comunitar, scrie AGERPRES.

În concordanță cu obiectivele dublei tranziții, verde și digitală, parteneriatele vor facilita și realizarea ambițiilor digitale ale UE pentru următorul deceniu, Deceniul digital al Europei. Ele vor primi peste opt miliarde de euro din programul Orizont Europa, noul program al UE pentru cercetare și inovare pentru perioada 2021 - 2027.

Angajamentele totale, inclusiv cele ale partenerilor privați și ale statelor membre, însumează aproximativ 22 miliarde de euro.

Această masă critică de finanțare permite parteneriatelor să caute soluții inovatoare într-o gamă largă de domenii, de exemplu reducerea emisiilor generate de industriile mari consumatoare de energie și de sectoarele greu de decarbonizat, cum ar fi transportul maritim și producția de oțel, precum și producerea și punerea la dispoziție pe scară largă a unor baterii de înaltă performanță, combustibili sustenabili, instrumente bazate pe inteligență artificială, tehnologii care au ca obiect datele, robotica și altele. Comasarea pe scară largă a eforturilor, resurselor și investițiilor în cadrul parteneriatelor va genera, în plus, efecte pozitive pe termen lung, va promova competitivitatea și suveranitatea tehnologică europeană, va crea locuri de muncă și va genera creștere economică.

Primul este Parteneriatul european pentru cloudul european pentru știință deschisă. Scopul său este de a pune la dispoziție și a consolida, până în 2030, un mediu virtual deschis și fiabil, pentru a permite celor aproximativ două milioane de cercetători europeni să stocheze, să partajeze și să reutilizeze transfrontalier și interdisciplinar datele rezultate din cercetare.

Al doilea este Parteneriatul european pentru inteligență artificială, date și robotică. Pentru a oferi Europei cele mai mari beneficii de pe urma inteligenței artificiale (IA), a datelor și a roboticii, acest parteneriat va stimula inovarea, acceptarea și adoptarea acestor tehnologii, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Al treilea este Parteneriatul european pentru fotonică (tehnologii bazate pe lumină). Scopul său este de a accelera inovațiile fotonice, de a asigura suveranitatea tehnologică a Europei, de a crește competitivitatea economiei europene și de a promova crearea de locuri de muncă și prosperitate pe termen lung.

Al patrulea este Parteneriatul european pentru oțel curat - producție de oțel cu emisii reduse de carbon. Acesta sprijină poziția de lider a UE în transformarea industriei siderurgice într-o industrie neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon, servind drept catalizator pentru alte sectoare strategice.

Al cincilea este Parteneriatul european pentru "Fabricat în Europa". Acesta va fi forța motrice a poziției de lider a Europei în domeniul producției sustenabile în Europa, prin aplicarea principiilor economiei circulare (fără deșeuri și altele), a transformării digitale și a producției cu impact neutru asupra climei.

Al șaselea este Parteneriatul european "Processes4Planet". Viziunea sa este ca industriile prelucrătoare europene să devină lideri mondiali în atingerea obiectivului de neutralitate climatică până în 2050, cu un accent puternic pe tehnologiile cu emisii reduse de carbon, pe circularități, cum ar fi centrele de circularitate, precum și pe competitivitate.

Al șaptelea este Parteneriatul european pentru mediu construit sustenabil și centrat pe oameni ("Built4People"). Viziunea sa este asigurarea unor medii construite de înaltă calitate, generatoare de puține emisii de carbon, eficiente din punct de vedere energetic și al utilizării resurselor, cum ar fi clădiri, infrastructuri etc., care stimulează tranziția către sustenabilitate.

Al optulea este Parteneriatul european pentru transport rutier cu emisii zero ("2Zero"). Scopul său este de a accelera dezvoltarea transportului cu emisii zero printr-o abordare sistemică, sprijinind un sistem de transport rutier neutru din punct de vedere climatic și nepoluant.

Al nouălea este Parteneriatul european pentru mobilitate conectată, cooperativă și automatizată. Obiectivul său este de a accelera punerea în aplicare a unor tehnologii și servicii de mobilitate inovatoare, conectate, cooperative și automatizate.

Al zecelea este Parteneriatul european pentru baterii: spre un lanț valoric industrial european competitiv al bateriilor. Scopul său este de a sprijini dezvoltarea unui ecosistem european de cercetare și inovare de talie mondială în domeniul bateriilor și de a promova poziția de lider a industriei europene în proiectarea și producția de baterii pentru următoarea generație de aplicații staționare și mobile.

Parteneriatul european pentru transport pe apă cu emisii zero. Obiectivul său este ca UE să conducă și să accelereze transformarea transportului maritim și pe căi navigabile interioare în vederea eliminării tuturor emisiilor nocive din mediu, inclusiv a gazelor cu efect de seră, a poluanților aerului și a apei, prin tehnologii și operațiuni inovatoare.

De asemenea, Comisia a adoptat luni Memorandumuri de înțelegere pentru lansarea parteneriatelor, care își vor începe activitatea imediat. O ceremonie de semnare a Memorandumurilor de înțelegere va avea loc în cadrul Zilelor europene ale cercetării și inovării din 23 iunie.

"Cooperarea este esențială pentru a face față provocărilor tranziției verzi și digitale a Europei. Iar tehnologiile digitale conduc această tranziție către o economie neutră din punct de vedere climatic, circulară și mai rezilientă. Cele unsprezece parteneriate, pe care Comisia și industria le-au propus împreună astăzi, vor mobiliza resurse semnificative, în jur de 22 miliarde euro, astfel încât să putem identifica împreună inteligența artificială, datele, robotica și multe alte instrumente tehnologice fiabile pentru a ne atinge obiectivele în materie de mediu și climă, pentru un viitor mai curat și mai sănătos", a afirmat Margrethe Vestager, vicepreședintele executiv pentru o Europă pregătită pentru era digitală.

La rândul său, Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat: "Prin noile parteneriate, Europa se plasează în prima linie a evoluțiilor tehnologice mondiale, construind capacități industriale esențiale și accelerând dubla sa tranziție, verde și digitală. Ele vor contribui la plasarea Europei pe calea către neutralitate climatică până în 2050 și către o economie circulară. Prin activitatea lor, parteneriatele vor pune accentul pe dezvoltarea tehnologiilor digitale necesare pentru sprijinirea poziției de lider industrial a Europei".

Cele unsprezece parteneriate pentru care au fost adoptate luni memorandumuri de înțelegere sunt parteneriate europene așa-numite "programate în comun" - adică parteneriate între Comisie și, în mare parte, parteneri privați, dar uneori și publici. Ele se vor desfășura în perioada 2021 - 2030, ceea ce le va permite să genereze contribuții pentru cele mai recente cereri de propuneri în cadrul programului Orizont Europa și să își finalizeze ulterior activitățile finale.

Memorandumul de înțelegere reprezintă baza cooperării în cadrul unui parteneriat, deoarece precizează obiectivele acestuia, angajamentele ambelor părți și structura de guvernanță. Parteneriatele oferă, în plus, Comisiei informații cu privire la temele relevante care urmează să fie incluse în programele de lucru ale programului-cadru Orizont Europa. Punerea în aplicare se desfășoară mai ales prin intermediul programelor de lucru ale programului-cadru Orizont Europa și al cererilor de propuneri aferente lor. Partenerii privați desfășoară activități suplimentare care nu sunt finanțate prin programul Orizont Europa, dar care sunt incluse în Agendele strategice pentru cercetare și inovare ale parteneriatelor și se axează pe aspecte precum introducerea pe piață, dezvoltarea competențelor sau aspecte de reglementare.

Aceste parteneriate europene "programate în comun" sunt diferite, dar și complementare, parteneriatelor europene așa-numite "instituționalizate", care sunt mai complexe, se bazează pe o propunere legislativă din partea Comisiei și au o "structură de punere în aplicare dedicată". La începutul acestui an, în luna februarie, Comisia a propus înființarea a 10 noi parteneriate europene "instituționalizate" între Uniunea Europeană, statele membre și/sau industrie. Dotate cu o finanțare de aproape 10 miliarde de euro, pe care partenerii o vor suplimenta cu o sumă cel puțin echivalentă, obiectivul lor este de a accelera tranziția către o Europă verde, neutră din punct de vedere climatic și digitală și de a crea condițiile ca industria europeană să devină mai rezilientă și mai competitivă.

Tags

Alte Noutati

LIVE: Muzică*Știri*Muzică
Meteo Chișinău
24,24
Cer senin
Umiditate:69 %
Vint:5,14 m/s
Sat
24
Sun
26
Mon
24
Tue
25
Wed
26
Arhivă Radio Chișinău