Cine este obligat să efectueze un audit al situațiilor financiare pentru anul 2023

  • 17 Aprilie 20:22
Cine este obligat să efectueze un audit al situațiilor financiare pentru anul 2023

Auditul este obligatoriu pentru situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari, ale entităților de interes public și ale altor entități, conform legislației în vigoare, potrivit alin. (1) lit. a) al art. 32 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017,

Potrivit Bizlaw.md, entitatea mijlocie este entitatea care, nefiind entitate micro sau entitate mică, la data raportării, nu depășește limitele a două dintre următoarele criterii:

a) totalul activelor – 318000000 de lei;

b) veniturile din vânzări – 636000000 de lei;

c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 250.

În schimb, entitatea mare este entitatea care, la data raportării, depășește limitele a două dintre următoarele criterii:

a) totalul activelor – 318000000 de lei;

b) veniturile din vânzări – 636000000 de lei;

c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 250.

Potrivit noțiunii definite de art. 3 din Lege, entitățile de interes public reprezintă entitatea ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată; bancă; asigurător (reasigurător)/societate de asigurări; organism de plasament colectiv în valori mobiliare cu personalitate juridică; entitate mare care este întreprindere de stat sau este societate pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social.

De asemenea, obligația efectuării auditului potrivit alin. (1) lit. b) al art. 32, se răsfrânge și asupra situațiilor financiare consolidate ale grupurilor, conform prevederilor art. 27 din Legea nr.287/2017. Reamintim că, grupul reprezintă entitatea-mamă și toate entitățile-fiice, luate în ansamblu.

Auditul situațiilor financiare se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la auditul situațiilor financiare.

Articolul 33 din Lege, care reglementează modul de prezentare și publicare a situațiilor financiare prevede că entitatea prezintă, pe suport de hârtie sau în formă electronică, situațiile financiare, raportul conducerii și raportul auditorului după caz proprietarilor (asociaților, acționarilor, fondatorilor, membrilor) și Biroului Național de Statistică. Entitatea poate prezenta situațiile financiare și altor autorități publice, instituții financiare și utilizatori inte¬resați conform legislației în vigoare sau în baza acordului cu entitatea.

Entitățile de interes public sunt obligate să prezinte situațiile financiare, raportul conducerii și raportul auditorului în termen de 120 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 aprilie 2024). Restul entităților, cu excepția entităților de interes public, sunt obligate să prezinte situațiile financiare, raportul conducerii și raportul auditorului, după caz, în termen de 150 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 mai 2024).

Adițional, Legea nr. 287/2017 prevede că situațiile financiare supuse auditului obligatoriu, raportul conducerii entităților respective și raportul auditorului se plasează pe pagina web a entității. Situațiile financiare consolidate, raportul consolidat al conducerii și raportul auditorului, după caz, se prezintă și se publică de către entitatea-mamă în termen de 180 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune.

Tags

Alte Noutati

LIVE: Matinal cu Victoria Cușnir și Sergiu Scânteian
Meteo Chișinău
18,24
Cer senin
Umiditate:59 %
Vint:2,06 m/s
Wed
18
Thu
19
Fri
20
Sat
19
Sun
15
Arhivă Radio Chișinău