Recomandările Agenției pentru Eficiență în Energetică privind pregătirea centralelor termice pe biomasă, pentru o bună funcționare a acestora

  • 06 Octombrie 17:02
Recomandările Agenției pentru Eficiență în Energetică privind pregătirea centralelor termice pe biomasă, pentru o bună funcționare a acestora

În contextul campaniei de informare privind importanța utilizării resurselor energetice alternative gazelor naturale pentru producerea energiei termice (biomasă, cărbune, energie electrică, sistem centralizat de termoficare), AEE vine cu recomandări privind pregătirea centralelor termice pe biomasă pentru o bună funcționare a acestora.

- Achiziționarea combustibilului de calitate, care presupune o planificare surselor financiare și achizițioarea biocombustibilului, pregătirea depozitului pentru stocarea biocombustibilului și nu în ultimul rând, verificarea calității biocombustibilului și asigurarea condițiilor adecvate de păstrare.

- Instruirea operatorilor și a persoanelor responsabile și anume, instruirea tehnică, protecția muncii și securitatea antiincendiară.

- Pregătirea centralei termice pentru sezonul de încălzire prin verificarea stării tehnice a echipamentului instalat în cadrul sistemului de încălzire, verificarea și completarea echipamentului de protecție antiincendiară, obținerea permisului de exploatare a coșului de fum de la autoritățile de resort, verificarea și reparația (după caz) a vaselor de stocare a cenușii, verificarea etanșeității sistemului de încălzire prin efectuarea probelor hidraulice, asigurarea funcționalității stației de dedurizare și menținerea volumului necesar de apă pentru sistemul de încălzire, verificarea stării echipamentului individual de protecție și a uneltelor de lucru, pregătirea registrului de evidență a parametrilor de funcționare a centralei termice, verificarea integrității cablurilor și bornelor electrice, a dispozitivelor de legare la pământ a instalațiilor electrice și verificarea parametrilor curentului electric la intrarea în centrala termică.

- Punerea în funcțiune, prin emiterea dispoziției de începere a sezonului de încălzire, conectarea centralei termice la sursa de curent electric, încărcarea cazanului cu biocombustibil, poziționarea robinetelor și valvelor în regim de lucru, pornirea centralei termice, monitorizarea indicațiilor dispozitivelor de măsurare și control și asigurarea funcționalității sistemului de încălzire conform parametrilor normativi.

- Asigurarea bunei funcționări a sistemului de încălzire, supravegherea funcționării centralei termice, verificarea periodică a calității biocombustibilului, asigurarea condițiilor de păstrare a biocombustibilului, monitorizarea parametrilor de funcționare a centralei termice și înscrierea lor în registru, identificarea neregulilor de funcționare a sistemului de încălzire și înștiințarea imediată a persoanelor responsabile, înlăturarea neregulilor și curățarea, depozitarea și evacuarea sistematică a cenușii.

- Conservarea centralei termice prin curățarea coșului și a canalelor de evacuare a fumului, curățarea camerei de ardere a cazanului, inspectarea vizuală a robinetelor, pompelor de circulație, ventilatoarelor și a rețelelor termice de distribuție, inspectarea vizuală a echipamentului din cadrul sistemului de încălzire în scopul identificării și înlăturării neregulilor, consemnarea activităților de conservare în Registrul centralei termice și asigurarea ventilației naturale a încăperilor centralei termice pe perioada de staționare a acesteia.

- Efectuarea reparațiilor curente în încăperile centralei termice, planificarea și alocarea resurselor financiare pentru efectuarea lucrărilor de reparație.

- Deservirea centralei termice prin încheierea contractului de deservire tehnică cu o companie specializată și asigurarea deservirii tehnice a centralei termice în baza unui plan prestabilit. Această procedură, trebuie să aibă loc, cel puțin o dată în an până la începerea sezonului de încălzire.

Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.

Tags

Alte Noutati

LIVE
Meteo Chișinău
1,63
Ceață
Umiditate:99 %
Vint:1,54 m/s
Thu
5
Fri
7
Sat
8
Sun
9
Mon
13
Arhivă Radio Chișinău