Obligațiile proprietarului din condominiu: Ce prevede proiectul noii legi (Bizlaw)

  • 12 Ianuarie 14:39
Obligațiile proprietarului din condominiu: Ce prevede proiectul noii legi (Bizlaw)

În cazul în care proprietarul sau posesorul unei locuințe a cauzat prejudicii altor proprietari sau terților, proprietarul este obligat să repare prejudiciul în conformitate cu legislația. Prevederea este stipulată în proiectul de Lege cu privire la condominiu.

Potrivit sursei citate, documentul mai prevede că proprietarul trebuie să se comporte cu bună-credință și să respecte interesele legitime ale celorlalți proprietari în raporturile dintre ei și în raporturile sale cu asociația.

De asemenea, proprietarul trebuie să folosească unitatea asigurând buna vecinătate în raport cu ceilalți proprietari, inclusiv în sensul respectării normelor de exploatare a unității. Proprietarul trebuie să tolereze folosința de către ceilalți proprietari a unităților lor cu aceeași atitudine de bună vecinătate.

De altfel, proprietarul este obligat, din cont propriu, să mențină în stare bună și să repare la timp unitatea ce îi aparține, în condițiile și cu respectarea legislației privind calitatea în construcții.

Cu un preaviz de trei zile, proprietarul este obligat:

  • să permită accesul în unitate al reprezentanților asociației, ai furnizorilor de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice, ai prestatorilor de servicii intermediate și serviciilor contractate individual de proprietar, atunci când este necesar să se inspecteze, să se reparare sau să se înlocuiască elementele din bunurile proprietate comună sau elementele de infrastructură asociată rețelelor publice de comunicații electronice la care se poate avea acces numai din respectiva unitate. Pentru prevenirea sau înlăturarea imediată a consecințelor unei avarii sau calamități naturale, preavizul nu este necesar;
  • să permită accesul în unitate a reprezentanților prestatorilor de servicii intermediate și serviciilor contractate individual de proprietar pentru verificarea corectitudinii montării și funcționării echipamentelor de măsurare a volumului de apă potabilă și apă caldă menajeră, gaze naturale, energie termică și pentru citirea indicilor;
  • să permită accesul în unitate a reprezentanților furnizorilor de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice pentru prevenirea sau înlăturarea consecințelor calamităților naturale ori înlăturarea unor deranjamente apărute în rețea, în scopul asigurării continuității furnizării rețelelor sau serviciilor de comunicații electronice.

Proiectul mai prevede că proprietarilor, și celor care ocupă unitatea, li se interzice să desfășoare, atât în unități, cât și în părțile comune, activități interzise de regulamentul condominiului, activități care dăunează bunurilor sau care sunt antisanitare, dăunătoare sănătății, periculoase sau ilicite.

Proprietarul este obligat să asigure respectarea acestor dispoziții de către membrii familiei sale, locatari, alte persoane care se folosesc de unitate, precum și de către vizitatorii acestora. Acesta trebuie să organizeze administrarea și întreținerea unității și în lipsa sa. 

În cazul în care proprietarul sau posesorul unității a cauzat prejudicii altor proprietari sau terților, proprietarul este obligat să repare prejudiciul în conformitate cu legislația. 

De asemenea, proprietarul în condominiu răspunde pentru unitatea sa, iar asociația răspunde pentru părțile comune. Răspunderea asociației pentru părțile comune reprezintă o cheltuială care se repartizează proprietarilor în condominiu, cu excepția cazului în care asociația are dreptul, conform legii sau contractului, de a recupera această cheltuială de la o altă persoană responsabilă. 

Proprietarii din clădirile aflate în pericol de avariere sunt obligați să ia măsuri pentru reducerea riscului de prăbușire a clădirii. Aceeași obligație revine asociației. 

 
Tags

Alte Noutati

LIVE: Muzică
Meteo Chișinău
18,53
Cer senin
Umiditate:42 %
Vint:7,2 m/s
Mon
13
Tue
15
Wed
17
Thu
17
Fri
19
Arhivă Radio Chișinău