Nereguli depistate de către Curtea de Conturi privind acordărea compensațiilor agricultorilor afectați de calamitățile naturale

  • 23 Decembrie 2022 11:22
Nereguli depistate de către Curtea de Conturi privind acordărea compensațiilor agricultorilor afectați de calamitățile naturale

Raportul auditului conformității privind acordarea compensațiilor și ajutorului umanitar agricultorilor afectați de calamitățile naturale asupra recoltei anului 2020 a fost examinat joi, 22 decembrie în cadrul ședinței publice, anunță Curtea de Conturi.

Anul agricol 2020 a avut un impact negativ asupra activității agricultorilor din țară, din cauza secetei pedologice prelungite, care a afectat atât culturile de toamnă, ci și culturile de primăvară.

În vederea atenuării consecințelor calamității naturale, au fost efectuate intervenții directe, prin acordarea compensațiilor și ajutorului umanitar agricultorilor afectați, din trei surse de finanțare în valoare totală de 462,8 mil. lei: prin derogare de la prevederile legale, din  mijloacele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural au fost alocate 324 mil. lei; din contul asistenței financiare nerambursabile acordate de Federației Rusă au fost alocate 275 milioane ruble rusești, echivalentul a 59,7 mil. lei;  ajutorului umanitar extern – 6 mii tone de motorină în valoare de 79,1 mil. lei, acordat cu titlu gratuit de Guvernul României.

În procesul de acordare a compensațiilor și ajutorului umanitar agricultorilor, au fost implicați Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Ministerul Finanțelor (MF), Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), Comisia interdepartamentală pentru ajutoarele umanitare, precum și Agenția Rezerve Materiale (ARM).

Auditul efectuat de CCRM a avut drept scop determinarea conformității cu reglementările aprobate a acordării compensațiilor și ajutorului umanitar agricultorilor afectați de efectele calamităților naturale asupra recoltei anului 2020.

Potrivit auditului, termenele restrânse de realizare a sarcinilor delegate actorilor implicați în procesul de  gestiune a mijloacelor destinate acordării compensațiilor și ajutorului umanitar au generat un șir deficiențe și neconformități.

Astfel, unele dosare de subvenționare pentru acordarea compensațiilor și ajutorului umanitar conțin Acte de constatare cu date neveridice și nejustificate documentar, ceea poate condiționa validarea dosarelor neconforme; situația este generată de faptul, că AIPA nu deține instrumente de verificare a corectitudinii datelor din actele anexate la dosarele solicitanților.

Aplicarea neuniformă de către AIPA a prevederilor legale față de termenele limită de acceptare a dosarelor a determinat favorizarea unor beneficiari, prin extindere cu o zi a termenului de depunere și defavorizarea altora, termenul limită de depunere fiind diminuat cu o zi.

Capacitățile reduse de stocare în Sistemului informațional automatizat „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții” a informațiilor din dosarele depuse a determinat, prin derogare de la prevederile legale, introducerea de către AIPA în SIA doar a informațiile strict necesare pentru validarea dosarelor.

Modificările operate în unele hotărâri de Guvern (HG) pe parcursul implementării acestora, și anume excluderea obligațiunilor de a justifica deținerea în proprietate sau folosință a terenurilor agricole afectate de calamitățile naturale, a limitat AIPA în acțiuni privind validarea suprafețelor terenurilor indicate de către solicitanți. În această situație, a persistat riscul de acordare dublă a mijloacelor financiare, atât proprietarilor, cât și gestionarilor pentru aceleași suprafețe afectate.

Pentru repartizarea sprijinului acordat producătorilor agricoli au fost aprobare prevederi regulatorii prin HG distincte, însă întocmirea Actului de constatare a pagubelor s-a efectuat în lipsa unui act normativ aprobat în modul stabilit.  Lipsa unui mecanism normativ bine conceput și aprobat regulamentar a determinat un șir de deficiențe și neconformități la completarea actelor de constare a pagubelor, întocmite de către Comisiile pentru examinarea și evaluarea gradului de afectare a culturilor agricole, urmare a calamităților naturale înregistrate.

Volumul produselor petroliere distribuite unor producători agricoli  au fost majorate față de cele aprobate, ca urmare a aplicării unilaterale a densității medii a motorinei utilizate pentru transformarea din kg în litri, de către distribuitor, în lipsa coordonării deciziilor sale cu ARM. Totodată, se atestă prezența unui vid regulator privind acțiunile care urmează a fi întreprinse în condițiile în care beneficiarul considerat eligibil refuză să-l primească, a decedat sau se află peste hotare.

Unii membri ai Comisiilor locale de stabilire a pagubelor, precum și factorii de decizie care aprobă Actele de constatare a pagubelor au admis încălcarea regimul juridic al conflictelor de interese. Totodată, materializarea riscurilor privind imposibilitatea rambursării mijloacelor financiare acordate neconform este condiționată de lipsa unor instrumente de informare a organelor de stat a căror drepturi ar putea fi sau au fost lezate, urmare a încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, incluziv termenul de un an privind adresarea în instanța de judecată pentru declararea nulității actului și recuperarea mijloacelor acordate în baza acestui act.

Cadrul normativ-legal ambiguu include mai multe prevedere necorelate între ele privitor  declararea fenomenului natural „secetă”, urmând a fi  întreprinse măsuri pentru armonizarea prevederilor și elaborarea unor indicatori și praguri pentru acestea, pentru a putea determina tipul de secetă și nivelul ei.

Curtea de Conturi concluzionează, că urmează a fi întreprinse măsuri urgente de revizuire, ajustare și aprobare  în modul stabilit a Îndrumarul metodologic cu privire la evaluarea gradului de afectare a culturilor agricole urmare a calamităților naturale, pentru a exclude pe viitor aplicarea abordărilor neuniforme la întocmire a Actului de constatare a pagubelor. De asemenea, sunt necesare măsuri de rigoare pentru recuperarea la buget a mijloacelor financiare acordate neregulamentar și suplimentar, iar cadrul regulator aferent calamităților naturale necesită a fi revizuit și armonizat, se arată în comunicat.

Tags

Alte Noutati

LIVE: Confluențe Românești cu Radio România Internațional
Meteo Chișinău
29,24
Câțiva nori
Umiditate:54 %
Vint:1,54 m/s
Tue
23
Wed
25
Thu
26
Fri
20
Sat
24
Arhivă Radio Chișinău