Modificarea itinerarelor rutelor de transport public deservite de microbuz

  • 29 Decembrie 2014 11:09
Modificarea itinerarelor rutelor de transport public deservite de microbuz

Primăria Chișinău anunță că începând cu data de 25 decembrie a.c., au fost operate unele modificări a itinerarele rutelor de transport public din municipiu, deservite de microbuze, conform anexei.

Noua rețea de rute de microbuz, prevede, în primul rând, excluderea rutelor de maxi-taxi care dublează rutele de troleibuz sau autobuz de capacitate mare. De asemenea, a fost limitată circulația microbuzelor pe bulevardele și străzile pe care circulă transportul public de capacitate sporită, cît și limitat accesul acestora pe unele străzi din centrul capitalei.

Modificările s-au făcut în baza evaluărilor din ultimele două luni, a studiilor cu privire la fluxul de pasageri și aglomerația microbuzelor din anumite zone. Aceste modificări au fost discutate și convenite în prealabil cu administratorii de rute, dar și cu Regia Transport Electric Chișinău și Parcul Urban de Autobuze.

Direcția generală transport public și căi de comunicație va continua monitorizarea activității rutelor de microbuz și, la necesitate, vor fi făcute și alte modificări.

 Rețeaua rutelor deservite de autobuze de  capacitate medie și mică

Nr. de

rută

Denumirea rutei

Itinerarul rutei

 

Rutele urbane

103

str. Liviu Deleanu –

            str. Arheolog Ion

              Casian-Suruceanu

 

 

 

Tur: str. Liviu Deleanu, str. Nicolae H. Costin, str. Ion Pelivan, str. V. Belinski, str. Ion Creangă, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. A. Șciusev, str. 31 August 1989, str. Ismail, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. C. Negruzzi, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, str. N. Titulescu, str. N. Zelinski, str. Sarmizegetusa, str. Burebista, str. Independenței, str. Tudor Strișcă, str. Arheolog Ion Casian-Suruceanu;

Retur:str. Arheolog Ion Casian-Suruceanu, str. Tudor Strișcă, str. Independenței, str. Burebista, str. Sarmizegetusa, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. D. Cantemir, str. Ismail, str. Alexandru cel Bun, str. A. Pușkin, str. Ierusalim, bd. Gr. Vieru, str. Cosmonauților, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Alexandru cel Bun, str. S. Lazo, str. Columna, str. H. Coandă, str. Ion Creangă, str. V. Belinski, str. Ion Pelivan, str. Nicolae H. Costin, str. Liviu Deleanu.

Stații terminus: str. Tudor Strișcă (vizavi de blocul nr.12) și pe str. Liviu Deleanu (vizavi de blocul nr.11).

104

str. Salcâmilor –

                     str. V. Belinski

 

 

 

Tur: str. Salcâmilor, str. Grădina Botanică, str. Sarmizegetusa, str. Burebista, str. Independenței, bd. Traian, str. Grenoble, str. Miorița, str. Pietrarilor, Drumul Viilor, str. George Meniuc, str. Valea Dicescu, str. Lacului, str. Vasile Alecsandri, str. Alexe Mateevici, str. Sfatul Țării, str. A. Șciusev, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu, str. V. Belinski;

Retur: str. V. Belinski, str. Ion Creangă, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. A. Șciusev, str. 31 August 1989, str. Tighina, str. Alexe Mateevici, str. Vasile Alecsandri, șos. Hâncești, str. Miorița, str. Grenoble, bd. Traian, str. Independenței, str. Burebista, str. Sarmizegetusa,str. Grădina Botanică, str. Salcâmilor.

Stație terminus: str. Salcâmilor (vizavi de blocul nr. 5).

Se interzice staționarea intercursională în sectorul Buiucani.

112

str. Studenților –

                      str. C. Vârnav

Tur: str. C. Vârnav, str. N. Testemițeanu, str. Grenoble, bd. Traian, bd. Dacia, str. Trandafirilor, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, str. Albișoara, bd. Renașterii Naționale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, str. Bogdan-Voievod, str.Florilor, str. Studenților;

Retur:str. Studenților, str. Florilor, str. Bogdan-Voievod,str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renașterii Naționale, str. Albișoara, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, str. Trandafirilor, bd. Dacia, bd. Traian, str. Grenoble, str. N. Testemițeanu, str. C. Vârnav.

Stații terminus: terenul de pe str. Studenților și pe str. C. Vârnav (vizavi de blocul nr. 15/1 de pe str. Arheolog Ion Casian-Suruceanu).

 

113

str. M. Sadoveanu –

        bd. Dacia

        (magazinul „METRO-2”)

Tur: str. M. Sadoveanu, str. Igor Vieru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Meșterul Manole, str. Vadul lui Vodă, str. Mereni, str. Budești, str. Podul Înalt, str. Uzinelor, str. Ismail, str. Mitropolit Varlaam,            str. Tighina, str. București, str. Ciuflea, viaduct, bd. Dacia, bd. Cuza-Vodă, str. Sarmizegetusa, str. Burebista, bd. Dacia (magazinul „METRO-2”);

Retur:bd. Dacia, str. Burebista, str. Sarmizegetusa, bd. Cuza-Vodă, bd. Dacia, bd. Decebal, str. N. Zelinski, viaduct, str. București, str. Ismail, str. Vadul lui Vodă, str. Otovasca, str. Podul Înalt, str. Budești, str. Mereni, str. Vadul lui Vodă, str. Meșterul Manole, bd. Mircea cel Bătrân, str. Igor Vieru, str. M. Sadoveanu.

Stații terminus: str. M. Sadoveanu (vizavi de blocul nr. 28) și terenul magazinului „METRO-2”.

114

str. Mircești –

                        str. Tighina”

Tur:str. Mircești, șos. Balcani, str. Petricani, str. Mihai Viteazul, str. A. Șciusev, str. 31 August 1989, str. Tighina;

Retur: str. Tighina, str. A. Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, șos. Balcani, str. Mircești.

Stație terminus: str. Mircești (vizavi de blocul nr. 21/4).

Se interzice staționarea intercursională în centrul urbei.

115

str. Pietrarilor -

                    str. Alba-Iulia

 

 

Tur: str. Pietrarilor, Drumul Viilor, str. Lech Kaczynski, șos. Hâncești, str. Miorița, str. Grenoble, bd. Traian, bd. Dacia, viaduct, str. București, str. A. Șciusev, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu, str. V. Belinski, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia;

Retur: str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str. V. Belinski, str. Vasile Lupu, str. Constantin Stere, str. A. Șciusev, str. București, viaduct, bd. Dacia, bd. Traian, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hâncești, str. Pietrarilor.

Stații terminus: str. Pietrarilor (unitatea militară) și str. Alba-Iulia (vizavi de blocul nr. 206)

116

str. Alexe Mateevici

         –  str. Sarmizegetusa

Tur: str. Sarmizegetusa, str. Burebista, șos. Muncești, str. Grădina Botanică, str. Lunca Bâcului, str. Uzinelor, str. Voluntarilor, str. Meșterul Manole, str. Ciocana, str. Maria Drăgan, str. Vadul lui Vodă, str. Meșterul Manole, str. Alecu Russo, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renașterii Naționale, str. Albișoara, str. A. Pușkin, str. Gr. Ureche, str. Vasile Alecsandri, str. Alexe Mateevici;

Retur:str. Alexe Mateevici, str. Sfatul Țării, str. Șciusev, str. S. Lazo, str. Mitropolit Dosoftei, str. Sfatul Țării, str. Sf. Andrei, str. Pruncului, str. Petru Rareș, str. Ierusalim, bd. Grigore Vieru, bd. Renașterii Naționale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, str. Alecu Russo, str. Meșterul Manole, str. Vadul lui Vodă, str. Maria Drăgan, str. Ciocana, str. Meșterul Manole, str. Voluntarilor, str. Uzinelor, str. Lunca Bâcului, str. Grădina Botanică, șos. Muncești, str. Burebista, str. Sarmizegetusa;

Stație terminus:str. Sarmizegetusa (vizavi de blocul nr. 92).

Se interzice staționarea intercursională în centrul urbei.

119

str. Arheolog Ion Casian-Suruceanu –

                   str. Studenților

Tur:str. Arheolog Ion Casian-Suruceanu, str. Grenoble, Valea Crucii, bd. Dacia, bd. Cuza-Vodă, str. Sarmizegetusa, str. Minsk, șos. Muncești, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, str. Tudor Vladimirescu, str. D. Râșcanu, str. Acad. A. Saharov, str. N. Dimo,    str. Studenților;

Retur:str. Studenților, str. N. Dimo, str. Acad. A. Saharov, str. D. Râșcanu, str. Tudor Vladimirescu, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, șos. Muncești, str. Minsk, str. N. Titulescu, str. N. Zelinski, str. Sarmizegetusa, bd. Cuza-Vodă, bd. Dacia,Valea Crucii, str. Grenoble, str. Arheolog Ion Casian-Suruceanu.

Stații terminus: terenul de pe str. Studenților și str. Arheolog Ion Casian-Suruceanu (lângă grădiniță).

120

str. Sf. Vineri –

         șos. Muncești

      

Tur: str. Sf. Vineri, str. Spicului, șos. Hâncești, str. Miorița, str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. Ismail, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. C. Negruzzi, bd. Iu. Gagarin, șos. Muncești;

Retur:șos. Muncești, str. Burebista, str. Sarmizegetusa, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir,  str. Ismail, str. Pan Halippa, șos. Hâncești, str. Spicului, str. Sf. Vineri.

Stație terminus:  pe str. Sf. Vineri.

122

str. Alba-Iulia

                         – 

                             bd. Dacia

Tur: str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. Constantin Negruzzi,bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Dacia;

Retur:bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Constantin Negruzzi, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia.

Stații terminus: dispeceratele de pe str. Alba-Iulia și bd. Dacia.

123

str. Bucovinei

(Centrul de agrement “Megapolis Mall”) –

                           str. Pietrăriei

                       

Tur: str. Bucovinei, str. N. Milescu Spătarul, str. Prof. Ion Dumeniuk, bd. Mircea cel Bătrân, str. Igor Vieru, str. M. Sadoveanu, str. P. Zadnipru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Bogdan Voievod, bd. Renașterii Naționale, Calea Orheiului, str. Petricani, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieșilor, șos. Balcani, str. Pietrăriei;

Retur:str. Pietrăriei, șos. Balcani, Calea Ieșilor, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, Calea Orheiului, bd. Renașterii Naționale, str. Bogdan Voievod, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, str. P. Zadnipru, str. M. Sadoveanu, str. Igor Vieru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Prof. Ion Dumeniuk, str. N. Milescu Spătarul, str. Bucovinei.

Stații terminus: str. Bucovinei (Centrul de agrement “Megapolis Mall”) și str. Pietrăriei (vizavi de blocul nr.19).

127

str. Doina

(cimitirul „Sf. Lazăr”) –

             str. G. Alexandrescu

Tur:str. Doina, str. Socoleni, str. Studenților,  str. N. Dimo, str. Miron Costin, bd. Moskova, str. Bogdan Voievod, bd. Renașterii Naționale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauților, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Alexandru cel Bun, str. Sfatul Țării, str. Mitropolit Dosoftei, str. S. Lazo, str. 31 August 1989, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Alexe Mateevici, str. Sfatul Țării, str. A. Șciusev, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu, str. G. Alexandrescu;

Retur:str. Gr. Alexandrescu, str. Vasile Lupu, str. Constantin Stere, str. M. Kogălniceanu, str. S. Lazo,  str. Alexe Mateevici, str. Mihai Eminescu, str. București, str. S. Lazo, str. Mitropolit Dosoftei, str. Sfatul Țării, str. Sf. Andrei, str. Pruncului, str. Petru Rareș, str. Ierusalim, bd. Grigore Vieru, bd. Renașterii Naționale, str. Bogdan Voievod, bd. Moskova, str. Miron Costin, str. N. Dimo, str. Studenților, str. Socoleni, str. Doina.

Stații terminus: str. Doina (lângă intrarea principală în cimitirul „Sf. Lazăr”) și pe str. G. Alexandrescu (vizavi de blocul nr. 16).

132

str. Doina

(cimitirul “Sf. Lazăr”) –

                           str. Bulgară

Tur: str. Doina, str. Vasile Badiu, Calea Orheiului, bd. Renașterii Naționale, str. Albișoara, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Bulgară;

Retur:str. Bulgară, str. Alexandru cel Bun, str. Vasile Alecsandri, str. Albișoara, bd. Renașterii Naționale, str. Poștei, str. Putnei, str. Vasile Badiu, str. Doina.

Stații terminus: str. Doina (lângă intrarea principală în cimitirul „Sf. Lazăr”) și pe str. Bulgară.

Se interzice staționarea intercursională pe str. Bulgară a mai mult de o unitate de transport de la ruta dată.

134

str. Doina  –

                          str. Bulgară

Tur: str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, Calea Orheiului, bd. Renașterii Naționale, str. Albișoara, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Bulgară;

 Retur: str. Bulgară, str. Alexandru cel Bun, str. Vasile Alecsandri, str. Albișoara, bd. Renașterii Naționale, Calea Orheiului, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Doina.

Stație terminus: str. Doina (vizavi de blocul nr.150) și pe str. Bulgară.

Se interzice staționarea intercursională pe str. Bulgară a mai mult de o unitate de transport de la ruta dată.

154

str. Grenoble (Dispeceratul PUA) –

                        str. Mircești  (Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

 

 

Tur:str. Grenoble, str. Valea Crucii, bd. Dacia, str. Independenței, str. Hristo Botev, bd. Dacia, viaduct, str. București, str. A. Șciusev, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,Calea Ieșilor, șos. Balcani, str. Mircești;

Retur:str. Mircești, șos. Balcani, Calea Ieșilor, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,str. A. Șciusev, str. București, viaduct, bd. Dacia,  str. Hristo Botev, str. Independenței, bd. Dacia, str. Valea Crucii.

Stații terminus: str. Grenoble (Dispeceratul PUA) și pe str. Mircești (vizavi de blocul nr. 21/4). Se interzice staționarea a mai mult de trei unități de transport pe teritoriul dispeceratului PUA)

162

str. Doina  (cimitirul “Sf. Lazăr”) –                        str. Bulgară

Tur:str. Doina, str. Socoleni, str. Studenților, bd. Moskova, str. Miron Costin, str. N. Dimo, str. Alecu Russo, str. Kiev, str. Todor Vladimirescu, bd. Renașterii Naționale, bd. Grigore Vieru, str. Romană, bd. Grigore Vieru, str. Albișoara, str. A. Pușkin, str. Grigore Ureche, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Bulgară;

Retur:str. Bulgară, str. Alexandru cel Bun, str. A. Pușkin, str. Ierusalim, bd. Grigore Vieru, bd. Renașterii Naționale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, str. Alecu Russo, str. N. Dimo, str. Miron Costin, bd. Moskova,  str. Studenților, str. Socoleni, str. Doina.

Stație terminus: str. Doina (vizavi de blocul nr.150) și pe str. Bulgară.

Se interzice staționarea intercursională pe str. Bulgară a mai mult de o unitate de transport de la ruta dată.

163

str. M. Sadoveanu –               Drumul Băcioiului

Tur:str. M. Sadoveanu, str. Igor Vieru, str. N. Milescu Spătaru, str. Vadul lui Vodă, str. Mereni, str. Budești, str. Podul Înalt, str. Uzinelor, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, șos. Muncești, str. Pandurilor, str. N. Titulescu, str. N. Zelinski, str. Sarmisegetusa, str. Burebista, str. Independenței, bd. Cuza-Vodă, str. Grenoble, Drumul Băcioiului;

Retur:Drumul Băcioiului, str. Grenoble, bd. Cuza-Vodă, str. Independenței, str. Burebista, str. Sarmisegetusa, str. N. Zelinski, str. N. Titulescu, str. Pandurilor, șos. Muncești, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, str. Uzinelor, str. Podul Înalt, str. Budești, str. Mereni, str. Vadul lui Vodă, str. N. Milescu Spătaru, str. Igor Vieru, str. M. Sadoveanu.

Stație terminus: str. M. Sadoveanu (vizavi de blocul SA „Apă Canal”) și pe Drumul Băcioiului (vizavi de blocul nr. 54/2 din str. Puhoi).

165

str. Ismail   –                             Aeroport      

Tur:str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, str. N. Zelinski,  bd. Dacia,  Aeroport;

Retur:Aeroport, bd. Dacia, str. Trandafirilor,  bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. C. Negruzzi, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Ismail.

Stații terminus: pe str. Ismail și la Aeroport Internațional.

 

166

str.Bucovinei–                str. Grădina Botanică                             

Tur:str. Bucovinei, str. N. Milescu Spătarul, str. P. Zadnipru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renașterii Naționale, str. Albișoara, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Traian, str. Grenoble, str. Valea Crucii, str. Grădina Botanică (dispeceratul RTE);

Retur:str. Grădina Botanică, str. Valea Crucii, str. Grenoble, bd. Traian, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Avram Iancu, str. Sf. Gheorghe, str. Alexandru cel Bun, str. Vasile Alecsandri, str. Albișoara, bd. Renașterii Naționale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, str. P. Zadnipru, str. N. Milescu Spătarul, str. Bucovinei.

Stații terminus: pe str. Bucovinei (Centrul de agrement “Megapolis Mall”) și pe str. Grădina Botanică (lângă dispeceratul RTE).

172

str. Alba-Iulia –                      str. Varnița

Tur:str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, Calea Moșilor, str. Ismail, Calea Basarabiei, str. Haltei, str. Varnița, pînă la Lunca Bîcului;

Retur:str. Varnița, str. Haltei, Calea Basarabiei, str. Ismail, Calea Moșilor, str. Petricani, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia.

Stație terminus: str. Alba-Iulia (vizavi de blocul nr. 206).

174

str. Gh. Codreanu  –                          str. Pădurii

Tur:str. Gh. Codreanu, str. Cornului, str. Vasile Lupu, str. Constituției, str. Ion Creangă, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Albișoara, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin,  bd. Decebal, str. N. Zelinski, str. Sarmizegetusa, str. Grădina Botanică, str. Pădurii;

Retur:str. Pădurii, str. Grădina Botanică, str. Sarmizegetusa, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Avram Iancu, str. Tighina, str. Alexandru cel Bun, str. A. Pușkin, str. Albișoara, str. Petru Rareș, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Alexandru cel Bun, str. S. Lazo, str. Columna, str. H. Coandă, str. Ion Creangă, str. Constituției, str. Vasile Lupu, str. Cornului, str. Gh. Codreanu.

Stații terminus: pe str. Cornului(vizavi de blocul nr. 11/1) și pe str. Pădurii (terenul de lângă Institutul de Genetică).

175

str. Băcioii Noi –                   str. Zimbrului                   (Institutul Muncii)

Tur:str. Băcioii Noi, șos. Muncești, str. Burebista, str. Independenței, str. Teilor, bd. Dacia (pânâ la intersecția cu bd. Cuza-Vodă), viaduct, str. Ciuflea, str. București, str. Ismail, str. Avram Iancu, str. Sf. Gheorghe, str. Alexandru cel Bun, str. A. Pușkin, str. Ierusalim, bd. Grigore Vieru, bd. Renașterii Naționale, str. Bogdan-Voievod, str. Alecu Russo, str. N. Dimo, str. Acad. A. Saharov, str. Dumitru Râșcanu, str. Zimbrului (Institutul Muncii);

Retur:str. Zimbrului, str. Dumitru Râșcanu, str. Acad. A. Saharov, str. N. Dimo, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renașterii Naționale, bd. Gr. Vieru, str. Ierusalim, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Alexandru cel Bun, str.Maria Cibotari, str. Mitropolit Dosoftei, str. S. Lazo, str. 31 August 1989, str. Tighina, str. București, str. Ciuflea, viaduct, bd. Dacia, str. Teilor, str. Independenței, str. Burebista, șos. Muncești, str. Băcioii Noi.

Stații terminus: pe str. Băcioii Noi (vizavi de blocul nr. 14) și pe str. Zimbrului (vizavi de Institutul Muncii).

184

str. Constructorilor –               str. IndependențeiTur:str. Constructorilor, str. Vasile Badiu, Calea Orheiului, bd. Renașterii Naționale, str. Bogdan-Voievod, str. Alecu Russo, str. Dimo, str. Acad. A. Saharov, str. Dumitru Râșcanu, str. Tudor Vladimirescu, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir,  bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, str. Trandafirilor, str. Hristo Botev, str. Independenței;

Retur:str. Independenței, bd. Dacia, bd. Decebal,  bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, str. Tudor Vladimirescu, str. Dumitru Râșcanu, str. Acad. A. Saharov, str. Dimo, str. Alecu Russo, str. Bogdan-Voievod, bd. Renașterii Naționale, str. Poștei, str. Putnei, str. Vasile Badiu, str. Constructorilor.

Stație terminus: str. Constructorilor (vizavi de blocul nr. 68).

186

Calea Orheiului –

                       șos. Hâncești

                      (Schinoasa II)

 

Tur:Calea Orheiului, str. Studenților, bd. Moskova, str. Matei Basarab, str. Florilor, str. Bogdan-Voievod, str. Kiev,str. Tudor Vladimirescu, str. Ismail, Calea Moșilor, str. Ismail, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, str. Lacului, str. Valea Dicescu, str. George Meniuc, Drumul Viilor, str. Pietrarilor, șos. Hâncești;

Retur:șos. Hâncești, str. Miorița, șos. Hâncești, str. Pietrarilor, Drumul Viilor, str. George Meniuc,  str. Valea Dicescu, str. Lacului, str. Vasile Alecsandri, str. Pan Halippa, str. Ismail,str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, str. Bogdan-Voievod, str. Florilor, Matei Basarab, bd. Moskova, str. Studenților, Calea Orheiului.

Stații terminus: pe terenul magazinului METRO și pe șos. Hâncești (Schinoasa II).

188

bd. Traian –                str. Mihai Viteazul

Ruta circulară:bd. Traian, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, str. Alexandru cel Bun, str. A. Pușkin, str.  Ierusalim, bd. Gr. Vieru, str. Cosmonauților, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Alexandru cel Bun, str. S. Lazo, str. Columna, str. Mihai Viteazul, str. A. Șciusev, str. 31 August 1989, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Alexe Mateevici, str. Vasile Alecsandri, șos. Hâncești,  str. Miorița, str. Grenoble, bd. Traian. 

189

str. Ceucari    –                          str. Gh. Cașu

Tur: str. Ceucari, Calea Orheiului, bd. Renașterii Naționale, str. Albișoara, bd. C. Negruzzi, str. Ciuflea, viaduct, bd. Dacia, bd. Cuza-Vodă, str. Grenoble, str. N. Testemițeanu, str. C. Vârnav, str. Mălina Mică, str. Gh. Cașu;

Retur:str. Gh. Cașu, str. Mălina Mică, str. C. Vârnav, str. N. Testemițeanu, str. Grenoble, bd. Cuza-Vodă, bd. Dacia, viaduct, str. Ciuflea, bd. C. Negruzzi, str. Albișoara, bd. Renașterii Naționale, str. Poștei, str. Putnei, str. Vasile Badiu, str. Doina, str. Socoleni.

Stații terminus: pe str. Ceucari (vizavi de blocul nr.9) și pe str. Gh. Cașu (vizavi de blocul nr. 32/1).

191

str. Bucovinei–                       str. Gh. CașuTur:str. Bucovinei,str. N. Milescu Spătarul, str. P. Zadnipru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Ginta Latină, str. M. Sadoveanu, str. Vadul lui Vodă, str. Mereni, str. Budești, str. Podul Înalt, str. Uzinelor, str. Ismail, str. București, str. Tighina, str. A. Mateevici, str. Pan Halippa, str. Ion Inculeț,  str. N. Testemițeanu, str. C. Vârnav, str. Mălina Mică, str. Gh. Cașu;

Retur:str. Gh. Cașu, str. Mălina Mică, str. C. Vârnav, str. N. Testemițeanu, str. Ion Inculeț, str. Ismail, str. Vadul lui Vodă, str. Otovasca, str. Podul Înalt, str. Budești, str. Mereni, str. Vadul lui Vodă, str. M. Sadoveanu, str. Ginta Latină, bd. Mircea cel Bătrân, str. P. Zadnipru, str. N. Milescu Spătarul, str. Bucovinei.

Stații terminus: pe str. Bucovinei (Centrul de agrement “Megapolis Mall”) și pe str. Gh. Cașu (vizavi de blocul nr. 32/1).

192

str. Mihai Viteazul  (magazinul „Orhei”)–                 Gara Auto Sud Vest  

 

   

Tur:str. Mihai Viteazul, str. Albișoara, str. Petru Rareș, str. Ierusalim, bd. Grigore Vieru, str. Albișoara, str. A. Pușkin, str. Grigore Ureche, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Tighina, str. A. Mateevici,str. Vasile Alecsandri, șos. Hâncești;

Retur:șos. Hâncești, str. Spicului, șos. Hâncești, str. Miorița, str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. A. Mateevici, str. Armenească, str. 31 August 1989, str. Ismail, str. Alexandru cel Bun, str. A. Pușkin, str. Ierusalim, str. Petru Rareș, str. Albișoara, str. Mihai Viteazul.

Stații terminus: pe str. Albișoara (vizavi de blocul nr. 82/6) și la Gara Auto Sud-Est.

 

Rutele suburbane

101

or. Durlești (str. Caucaz) – 

                            bd. Traian

Tur:în raza or. Durlești: str. Caucaz, str. Dimo, str. Cartușa, str. Alexandru cel Bun, str. Ștefan Vodă, str. Tudor Vladimirescu, în raza or. Chișinău: str. Ion Creangă, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. A. Sciusev, str. 31 August 1989, str. Tighina, str. București, viaduct, bd. Dacia, str. Teilor, str. Independenței, bd. Traian;

Retur:în raza or. Chișinău: bd. Traian, str. Independenței, str. Hristo Botev, viaduct, str. București, str. A. Șciusev, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Ion Creangă, în raza or. Durlești: str. Tudor Vladimirescu, str. Ștefan Vodă, str. Alexandru cel Bun, str. Cartușa, str. Dimo, str. Caucaz.

Stații terminus: în or. Durlești (str. Ștefan Vodă nr.143) și pe str. Grenoble (dispeceratul RTE)

106

Piața Dimitrie Cantemir –

                   sat. Ghidighici

                     (Sărături)

Tur: în raza or. Chișinău:piața Dimitrie Cantemir, Calea Ieșilor, șos. Balcani, Calea Ghidighiciului, în raza satului Ghidighici: str. Victoriei, str. Fundul Văii, str. Dimitrie Cantemir, str. Mihai Eminescu, str. Ștefan cel Mare;

Retur: în raza satului Ghidighici:str. Ștefan cel Mare,  str. Mihai Eminescu, str. Dimitrie Cantemir, str. Fundul Văii, str. Victoriei; în raza or. Chișinău: Calea Ghidighiciului, șos. Balcani, Calea Ieșilor, piața Dimitrie Cantemir.

Stație terminus: în satul Ghidighici (str. Ștefan cel Mare).

Se interzice staționarea intercursională în or. Chișinău.

107

com. Bubuieci (str. Serelor) –

                 str. Pietrarilor

Tur:în raza com. Bubuieci: str. Serelor, în raza urbei: str. Uzinelor, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renașterii Naționale, bd. Gr. Vieru, str. Ierusalim,str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Alexandru cel Bun, str. Maria Cebotari, str. Mitropolit Dosoftei, str. S. Lazo, str. 31 August 1989, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. M. Kogălniceanu, str. Vasile Alecsandri, șos. Hâncești, str. Lech Kaczynski, Drumul Viilor, str. Pietrarilor;

Retur:în raza urbei: str. Pietrarilor, Drumul Viilor, str. V. Dokuceaev,  str. Gh. Asachi, str. Vasile Alecsandri,  str. Alexe Mateevici, str. Mihai Eminescu, str. A. Șciusev, str. S. Lazo, str. Mitropolit Dosoftei, str. Sfatul Țării, str. Sf. Andrei, str. Pruncului, str. Petru Rareș,str. Albișoara, bd. Renașterii Naționale, str. Tudor Vladimirescu, str. Uzinelor, în raza com. Bubuieci: str. Serelor.

Stații terminus: în com. Bubuieci (str. Serelor) și pe str. Pietrarilor (vizavi de unitatea militară).

108

or. Codru (str. Sihastrului) –

                        str. Mesager       

 

 

 

Tur:în raza or. Codru: str. Sihastrului, în raza or. Chișinău: șos. Hâncești, str. Miorița,str. Grenoble, bd. Traian, bd. Dacia, str. Trandafirilor, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Avram Iancu, str. Sf. Gheorghe, str. Alexandru cel Bun, str. Pușkin, bd. Grigore Vieru, str. Romană, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauților, bd. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, str. Alexandru cel Bun, str. S. Lazo, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieșilor, str. Bariera Sculeni, str. Mesager;

Retur:în raza or. Chișinău: str. Mesager, str. Bariera Sculeni, Calea Ieșilor, str. H. Coandă, str.  Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Albișoara, str. Pușkin, str. Grigore Ureche, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, str. N. Zelinski, bd. Dacia, bd. Traian, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hâncești, în raza or. Codru: str. Sihastrului (Î. P. „Vierul”);

Stații terminus: în or. Codru (str. Sihastrului (Î. P. „Vierul”)) și pe str. Mesager, 19 (Fabrica „Confort”).

111

com. Trușeni (str. 27 August) –                         str. Tighina

 

Tur-retur:în raza com. Trușeni: str. 27 August, str. V. Precup, str. Alexandru cel Bun, str. A. Mateevici, str. M. Frunze, str. Iu. Gagarin, str. Dacia, în raza urbei: Calea Ieșilor, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. A. Șciusev, str. 31 August 1989, str. Tighina, str. București, str. Petru Movilă, str. Columna,  str. H. Coandă, Calea Ieșilor, în raza com. Trușeni: str. Dacia, str. Iu. Gagarin, str. M. Frunze, str. A. Mateevici, str. Alexandru cel Bun, str.  V. Precup, str. 27 August;

Stație terminus: în com. Trușeni (str. Dacia, 60).

117

sat. Colonița (str. Stejarilor) –

           șos. Hâncești (Motel)

Tur:în raza sat. Colonița: str. Stejarilor,  str. Budești, str. Ștefan cel Mare, în raza urbei: str. Vadul lui Vodă, str. N. Milescu Spătarul, str. Ginta Latină, bd. Mircea cel Bătrân,  str. Alecu Russo, str. N. Dimo, str. Acad. A. Saharov, str. Dumitru Râșcanu, str. Aerodromului, str. Andrei Doga, str. Tudor Vladimirescu, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, str. N. Zelinski, bd. Dacia, bd. Traian, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hâncești;

Retur:în raza urbei: șos. Hâncești, str. Miorița, str. Grenoble, bd. Traian, bd. Dacia, viaduct, str. Ciuflea, str. București, str. Ismail, str. Tudor Vladimirescu, str. Andrei Doga, str. Aerodromului, str. Dumitru Râșcanu, str. Acad. A. Saharov, str. N. Dimo, str. Alecu Russo, str. Ginta Latină, str. N. Milescu Spătarul, str. Vadul lui Vodă, în raza sat. Colonița: str. Ștefan cel Mare, str. Budești, str. Stejarilor.

Stații terminus: în sat. Colonița (str. Stejarilor) și pe șos. Hâncești (vizavi de Motel).

118

 or. Sângera –

                         str. Ismail

Tur:în raza or. Sângera: itinerarul se divizează în două direcții, după cum urmează:

- str. Chișinăului, str. Viilor, str. Aerogării, str. Orheiului, str. Ștefan cel Mare (până la intersecția cu str. Izvorului);

- str. Chișinăului, str. Tineretului;

în raza or. Chișinău:șos. Muncești, bd. Iu. Gagarin, bd. C. Negruzzi, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Ismail;

Retur:în raza or. Chișinău: str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, șos. Muncești, în raza or. Sângera: itinerarul se divizează în două direcții, după cum urmează:

- str. Ștefan cel Mare, str. Orheiului, str. Aerogării, str. Serghei Lazo, str. Chișinăului;

       - str. Tineretului, str. Chișinăului.

Stație terminus: în or. Sângera.

Se interzice staționarea intercursională în or. Chișinău.

 

121

com. Bubuieci

(str. Ștefan cel Mare) –

                  str.  Liviu Deleanu

Tur:în raza com. Bubuieci: str. T. Bubuiog, str. Frunze, str. Ștefan cel Mare, în raza urbei: str. Uzinelor, str. Voluntarilor, str. Meșterul Manole, str. Ginta Latină, str. M. Sadoveanu, str. Alecu Russo, str. Bogdan Voievod, bd. Renașterii Naționale, Calea Orheiului, str. Petricani, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, str. Liviu Deleanu;

Retur:în raza urbei: str. Liviu Deleanu, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, Calea Orheiului, bd. Renașterii Naționale, str. Bogdan Voievod, str. Alecu Russo, str. M. Sadoveanu, str. Ginta Latină, str. Meșterul Manole, str. Voluntarilor, str. Uzinelor,  în raza com. Bubuieci: str. Ștefan cel Mare, str. Frunze, str. T. Bubuiog;

Stații terminus: în com. Bubuieci (str. Ștefan cel Mare) și pe str. Liviu Deleanu (vizavi de blocul nr. 11).

124

  or. Durlești

 (str. Tudor Vladimirescu) –

                         șos. Hîncești

Tur:în raza or. Durlești: str. Tudor Vladimirescu, în raza urbei: str. Ion Pelivan, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str. V. Belinski, str. Vasile Lupu, str. M. Kogălniceanu, str. Vasile Alecsandri, șos. Hâncești, str. Spicului, str. Ialoveni, în raza or. Durlești: str. Dimo, str. Cartușa, str. Alexandru cel Bun, str. Ștefan Vodă;

Retur: în raza or. Durlești:str. Ștefan Vodă, str. Alexandru cel Bun, str. Cartușa, str. Dimo, în raza urbei: str. Ialoveni, str. Spicului, șos. Hâncești, str. Miorița, str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. A. Mateevici, str. Sfatul Țării, str. A. Șciusev, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu, str. V. Belinski, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, str. Ion Pelivan, în raza or. Durlești: str. Tudor Vladimirescu.

Stații terminus: în or. Durlești (str. Tudor Vladimirescu, dispeceratul RTE).

125

or. Durlești

(str. N. Testemițeanu) –

               str. N. Testemițeanu

               (Institutul Oncologic)

Tur:în raza or. Durlești:str. N. Testemițeanu, str. Ștefan Vodă, str. Codrilor, str. Gribov, str. Tudor Vladimirescu, în raza or. Chișinău: str. Ion Pelivan, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,str. A. Șciusev, str. București, str. Tighina, str. A. Mateevici, str. Pan Halippa, str. Ion Inculeț, str. N. Testemițeanu;

Retur:în raza or. Chișinău: str. N.Testemițeanu, str. Ion Inculeț, str. Ismail, str. București, str. A. Șciusev, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, str. Ion Pelivan; în raza or. Durlești: str. Tudor Vladimirescu, str. Gribov, str. Codrilor,str. Ștfena Vodă, str. N. Testemițeanu.

Stații terminus: în or. Durlești (str. N. Testemițeanu) și pe str. str. N. Testemițeanu (vizavi de Institutul Oncologic)

126

str-la Studenților –

         sat. Dumbrava

         (str. Ioan Botezătorul)

Tur:în raza urbei: str-la Studenților, str. Socoleni, str. Ceucari, Calea Orheiului, str. Studenților, str. N. Dimo, str. Alecu Russo, str. Bogdan Voievod, bd. Renașterii Naționale, str. Albișoara, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coanda, str. Ion Creangă, str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici, str. Ion Pelivan, str. Nicolae H. Costin, str. Liviu Deleanu, șos. Balcani; în raza sat. Dumbrava: str. Durlești, str. Ioan Botezătorul;

Retur:în raza sat. Dumbrava: str. Ioan Botezătorul,  str. Durlești; în raza urbei: șos. Balcani, str. Liviu Deleanu, str. Nicolae H. Costin, str. Ion Luca Caragiale, str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici, str. Ion Pelivan, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă,  str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul,  str. Albișoara, bd. Renașterii Naționale,  str. Bogdan Voievod, str. Alecu Russo, str. N. Dimo, str. Studenților, Calea Orheiului, str. Ceucari, str. Socoleni, str-la Studenților.

Stații terminus: str-la Studenților, nr. 15a (Alimentara) și în sat. Dumbrava (str. Ioan Botezătorul).

129

or. Durlești – 

             str. M. Sadoveanu

Tur:în raza or. Durlești: str. Codrilor, str. Tudor Vladimirescu, în raza or. Chișinău: str. Ion Creangă, str. Constituției, str. Vasile Lupu, str. Constantin Stere,str. M. Kogălniceanu, str. S. Lazo, str. Alexe Mateevici, str. Mihai Eminescu, str. București, str. S. Lazo, str. Columna, str. Mihai Viteazul, str. Albișoara, str. A. Pușkin, str. Ierusalim, bd. Grigore Vieru, bd. Renașterii Naționale, str. Bogdan Voievod, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, str. P. Zadnipru, str. M. Sadoveanu;

Retur:în raza urbei: str. M. Sadoveanu, str. Igor Vieru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Bogdan Voevod, bd. Renașterii Naționale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauților, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Alexandru cel Bun, str. Sfatul Țării, str. Mitropolit Dosoftei, str. S. Lazo, str. 31August 1989, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Alexe Mateevici, str. Sfatul Țării, str. A Șciusev, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu, str. Constituției, str. Ion Creangă, în raza or. Durlești: str. Tudor Vladimirescu, str. Codrilor.

Stații terminus: în or. Durlești (str. Codrilor) și pe str. M. Sadoveanu (vizavi de blocul nr. 28).

130

or. Vadul lui Vodă (plaja) –

                      str. Bulgară

Tur:în afara razei urbei: or. Vadul lui Vodă (plaja), în raza or. Chișinău: Calea Orheiului, str. Studenților, bd. Moscova, str. Matei Basarab, str. Florilor, bd. Renașterii Naționale, str. Albișoara, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Bulgară;

Retur:în raza or. Chișinău: str. Bulgară, str. Alexandru cel Bun, str. Vasile Alecsandri, str. Albișoara, bd. Renașterii Naționale, str. Florilor, str. Matei Basarab, bd. Moscova, str. Studenților, Calea Orheiului, în afara razei urbei: or. Vadul lui Vodă (plaja).

Stații terminus: în or. Vadul lui Vodă (plaja) și pe str. Bulgară.

Se interzice staționarea intercursională pe str. Bulgară a mai mult de o unitate de transport de la ruta dată.

131

or. Vadul lui Vodă (plaja)  –

                    str. Bulgară

Tur:în afara razei urbei: or. Vadul lui Vodă (plaja), com. Budești, com. Tohatin, în raza or. Chișinău: str. Vadul lui Vodă, str. Mereni, str. Budești, str. Podul Înalt, str. Uzinelor, str. Ismail, str. Grigore Ureche, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Bulgară;

Retur:în raza or. Chișinău: str. Bulgară, str. Alexandru cel Bun, str. Vasile Alecsandri, str. A. Hâjdeu, str. Sf. Gheorghe, str. Avram Iancu, str. Ismail, str. Vadul lui Vodă, str. Otovasca, str. Podul Înalt, str. Budești, str. Mereni, str. Vadul lui Vodă, în afara razei urbei: com. Tohatin, com. Budești, or. Vadul lui Vodă (plaja).

Notă:După un regim special vor deservi satul Văduleni.

Stații terminus: în or. Vadul lui Vodă (plaja) și pe str. Bulgară.

Se interzice staționarea intercursională pe str. Bulgară a mai mult de o unitate de transport de la ruta dată.

135

sat. Trușeni  –

             str. Cetatea Albă

Tur:în raza sat. Trușeni: str. 31 August, str. S. Lazo,  str. Dacia, str.  Iu. Gagarin, str. M. Frunze, str. A. Mateevici, str. Alexandru cel Bun, str. V. Precup, str. 27 August, în raza urbei: Calea Ieșilor, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Albișoara, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, șos. Muncești, str. Minsk, str. N. Titulescu, str. Cetatea Chilia, str. Dante Alighieri, str. Cetatea Albă;

Retur:în raza urbei: str. Cetatea Albă, str. Dante Alighieri, str. Cetatea Chilia, str. N. Titulescu, str. N. Zelinski, str. Sarmizegetusa, str. Minsk, șos. Muncești, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Avram Iancu, str. Sf. Gheorghe, str. Alexandru cel Bun, str. A. Pușkin, str. Albisoara, str. Petru Rareș, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Alexandru cel Bun, str. S. Lazo, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieșilor, în raza sat. Trușeni: str. 27 August, str. V. Precup, str. Alexandru cel Bun, str. A. Mateevici, str. M. Frunze, str. Ștefan cel Mare, str. Gh. Madan, str. 31 August.

Stații terminus: în sat. Trușeni (str. 31 August, 40) și pe str. Cetatea Albă (vizavi de blocul nr. 141/1).

136

or. Vatra –

                          str. Bulgară

Tur:în raza or. Vatra: str. Ștefan Vodă, în raza or. Chișinău: Calea Ieșilor, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Albișoara, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Bulgară;

Retur:în raza or. Chișinău: str. Bulgară, str. Alexandru cel Bun, str. A. Pușkin, str. Albișoara, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieșilor, în raza or. Vatra: str. Ștefan Vodă (zona de odihnă).

Stații terminus: în or. Vatra (zona de odihnă) și pe str. Bulgară.

Se interzice staționarea intercursională pe str. Bulgară a mai mult de o unitate de transport de la ruta dată.

137

com. Bubuieci (str. 27 August)

         –         str. Avram Iancu

Tur:în raza com. Bubuieci: str. M. Eminescu, str. 27 August, str. T. Bubuiog, în raza or. Chișinău: str. Uzinelor, str. Ismail, str. Grigore Ureche, str. Sf. Gheorghe, str. Avram Iancu;

Retur:în raza or. Chișinău: str. Avram Iancu, str. Ismail, str. Uzinelor, în raza com. Bubuieci: str. T. Bubuiog, str. 27 August, str. M. Eminescu.

Stație terminus: în com. Bubuieci (str. 27 August).

Se interzice staționarea intercursională în raza urbei.

140

com. Stăuceni –

                    str. Bucovinei

 

Tur:în raza com. Stăuceni: str. Botoșani, str. Nucarilor, str. Bisericii, str. A. Mateevici, str. Păcii, în raza or. Chișinău: Calea Orheiului, str. Studenților,  bd. Moscova, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, str. Igor Vieru, str. N. Milescu Spătarul, str. Bucovinei;

Retur:în raza or. Chișinău: str. Bucovinei, str. N. Milescu Spătarul, str. Igor Vieru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, bd. Moscova, str. Studenților, Calea Orheiului, în raza com. Stăuceni: str. Păcii, str. A. Mateevici, str. Bisericii, str. Nucarilor, str. Botoșani.

Stații terminus: în comuna Stăuceni (str. Botoșani) și pe str. Bucovinei (Centrul de agrement „Megapolis Mall”).

145

str. Alba-Iulia –

             șos. Balcani (vile)

Tur: str. Alba-Iulia, str. Liviu Deleanu, șos. Balcani (vile “Alfa”), vile (răscrucea spre sat. Suruceni);

Retur: pe același traseu.

Stație terminus: vile (răscrucea spre sat. Suruceni).

148

com. Ciorescu –

                            str. Bulgară

Tur: com. Ciorescu, în raza com. Stăuceni: sat. Goianul Nou,  stația or. Cricova, stația com. Stăuceni, în raza or. Chișinău: Calea Orheiului, str. Studenților, bd. Moscova, str. Bogdan Voievod, bd. Renașterii Naționale, str. Albișoara, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Bulgară;

Retur:în raza or. Chișinău: str. Bulgară, str. Alexandru cel Bun, str. A. Pușkin, str. Ierusalim, bd. Grigore Vieru, bd. Renașterii Naționale, str. Bogdan Voievod, bd. Moscova, str. Studenților, Calea Orheiului, în raza com. Stăuceni: stația com. Stăuceni, stația or. Cricova, sat. Goianul Nou, com. Ciorescu.

Stații terminus: în com. Ciorescu și pe str. Bulgară.

Se interzice staționarea intercursională pe str. Bulgară a mai mult de o unitate de transport de la ruta dată.

 

151

sat. Cheltuitori –    

              com. Tohatin –

              str. Meșterul Manole

Tur:sat. Cheltuitori, drumul spre com. Tohatin, în raza com. Tohatin: str. Ion Creangă, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Mihai Eminescu, traseul spre Chișinău, în raza or. Chișinău: str. Vadul lui Vodă, str. Meșterul Manole;

Retur:în raza or. Chișinău: str. Meșterul Manole, str. Vadul lui Vodă, în raza com. Tohatin: str. Mihai Eminescu, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Ion Creangă, drumul spre sat. Cheltuitori.

Stație terminus: în com. Tohatin.

Se interzice staționarea intercursională în sectorul Ciocana.

152

 

or. Cricova  –

                      str. Bulgară

Tur:în raza or. Cricova: întovărășirea „Livada Fermecată”, str. A. Colosov, str. Minerilor, str. 31 August 1989, str. P. Ungureanu, șos. Chișinăului, în raza or. Chișinău: Calea Orheiului, str. Studenților, bd. Moscova, str. Bogdan Voievod bd. Renașterii Naționale, str. Albișoara, str.  Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Bulgară;

Retur:în raza or. Chișinău: str. Bulgară, str. Alexandru cel Bun, str. A. Pușkin, str. Ierusalim, bd. Grigore Vieru, bd. Renașterii Naționale, str. Bogdan Voievod, bd. Moscova, str. Studenților, Calea Orheiului, în raza or. Cricova, șos. Chișinăului, str. P. Ungureanu, str. 31 August 1989, str. Miorița, întovărășirea „Livada Fermecată”.

Stații terminus: în or. Cricova (întovărășirea „Livada Fermecată”) și pe str. Bulgară.

Se interzice staționarea intercursională pe str. Bulgară a mai mult de o unitate de transport de la ruta dată.

157

 

Raza limitrofă a mun. Chișinău cu com. Floreni (intersecție cu calea ferată) –

                      bd. Iu. Gagarin

Tur:de la raza limitrofă a mun. Chișinău cu com. Floreni (calea ferată), or. Sângera, în raza or. Chișinău: șos. Muncești, strada ce leagă Aeroportul cu șos. Muncești, bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin,bd. Dimitrie Cantemir, str. Avram Iancu, str. Tighina, str. Columna, str. Ismail;

Retur:în raza or. Chișinău: str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Dacia, strada ce leagă Aeroportul cu șos. Muncești, șos. Muncești, în afara razei urbei: or. Sângera, până la raza limitrofă a mun. Chișinău cu com. Floreni (calea ferată).

Stație terminus: lângă raza urbei (intersecție cu calea ferată).

 

159

 

str. Meșterul Manole –                       com. Budești

Tur:str. Vadul lui Vodă, com. Budești

Retur:pe același traseu.

Stații terminus: în com. Budești (str. Chișinăului, 131) și pe str. Vadul lui Vodă, 100.

169

or. Codru  (str. Potârnichii) –

                 str. Maria Drăgan

Tur: în raza or. Codru: str. Potârnichii, Drumul Schinoasei, în raza or. Chișinău: str. Gh. Asachi, str. Pan  Halippa, str. Ismail, str. Vadul lui Vodă, str. Otovasca,  str. Podul Înalt,  str. Budești, str. Mereni, str. Vadul lui Vodă, str. Maria Drăgan;

Retur:în raza or. Chișinău: str. Maria Drăgan, str. Vadul lui Vodă, str. Mereni, str. Budești, str. Podul Înalt, str. Uzinelor, str. Ismail, str. Pan Halippa, șos. Hâncești, str. Miorița, în raza or. Codru: Drumul  Schinoasei,  str. Potârnichii.   

Stații terminus în or. Codru (str. Potârnichii) și pe str. Maria Drăgan (lîngă blocul nr. 38)

171

or. Vatra (zona de odihnă) –                       str. Salcâmilor

Tur:în raza or. Vatra: str. Ștefan Vodă, str. Iu Gagarin, str. Constructorilor, în raza or. Chișinău: str. Pruncul, str. Pietrăriei, șos. Balcani, Calea Ieșilor, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Albișoara, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, șos. Muncești, str. Grădina Botanică, str. Salcâmilor;

Retur:în raza or. Chișinău: str. Salcâmilor, str. Grădina Botanică, șos. Muncești, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Avram Iancu, str. Sf. Gheorhe, str. Alexandru cel Bun, str. A. Pușkin, str. Albișoara, str. Petru Rareș, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Alexandru cel Bun, str. S. Lazo, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieșilor, șos. Balcani, str. Pietrăriei, str. Pruncul, în raza or. Vatra: str. Constructorilor, str. Iu Gagarin, str. Ștefan Vodă.

Stații terminus: în or. Vatra (zona de odihnă) și pe str. Salcâmilor (vizavi de blocul nr.5).

173

or. Codru (str. N. Turghenev)                – Gara Auto Nord           

Tur: în raza or. Codru: str. N. Turghenev, str. Costiujeni, str. Valea Apelor, str. Costiujeni, în raza or. Chișinău: str. Grenoble, bd. Traian, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. C. Negruzzi, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Ismail, Calea Moșilor;

Retur: în raza or. Chișinău: Calea Moșilor, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Traian, str. Grenoble, în raza or. Codru:  str. Costiujeni, str. Valea Apelor, str. Costiujeni, str. N. Turghenev.

Stații terminus: în or. Codru (str. N. Turghenev) și pe Calea Moșilor (Gara Auto Nord).

178

or. Codru 

(str. Schinoasa Deal) –

                  Gara Auto Nord

 

Tur: în raza or. Codru: str. Schinoasa Deal, str. Sihastrului, în raza or. Chișinău: șos. Hâncești, str. Miorița, str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. Ismail, Calea Moșilor;

Retur: în raza or. Chișinău: Calea Moșilor, str. Ismail, str. Mitropolit Varlaam, str. Tighina, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, șos. Hâncești, în raza or. Codru: str. Sihastrului, str. Schinoasa Deal.

Stații terminus: în or. Codru (str. Schinoasa Deal) și pe Calea Moșilor (Gara Auto Nord).

180

str. Doina (cimitirul „Sf. Lazăr”) –         or. Durlești (policlinica)

Tur:în raza or. Chișinău: str. Doina, str. Vasile Badiu, Calea Orheiului, bd. Renașterii Naționale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauților, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Alexandru cel Bun, str. Sfatul Țării, str. Mitropolit Dosoftei, str. S. Lazo, str. 31August 1989, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Alexe Mateevici, str. Vasile Alecsandri,  str. Lacului, str. Valea Dicescu, str. George Meniuc, str. Drumul Viilor, str. Pietrarilor, șos. Hâncești, str. Spicului, str. Ialoveni; în raza or. Durlești: str. Dimo;

Retur: în raza or. Durlești:str. Dimo; în raza urbei: str. Ialoveni, str. Spicului, șos. Hâncești, str. Miorița, șos. Hâncești, str. Pietrarilor, Drumul Viilor, str. George Meniuc, str. Valea Dicescu, str. Lacului, str. Vasile Alecsandri, str. A. Mateevici, str. Mihai Eminescu, str.  31 August 1989, str. Ismail, str. Avram Iancu, str. Sf. Gheorghe, str. Alexandru cel Bun, str. A. Pușkin, str. Ierusalim, str. Grigore Vieru, bd. Renașterii Naționale, str. Poștei, str. Putnei, str. Vasile Badiu, str. Doina.

Stații terminus: în or. Durlești (vizavi de policlinică) și pe str. Doina (lângă intrarea principală în cimitirul „Sf. Lazăr”).

190

com. Stăuceni –

          str. Gh.  Cașu

          (Spitalul Feroviarilor)”

Tur:în raza com. Stăuceni: str. Păcii; în raza or. Chișinău: Calea Orheiului, bd. Renașterii Naționale, str. Albișoara, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Tighina, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, șos. Hâncești, str. Miorița, str. Grenoble, str. N. Testemițeanu, str. Gh. Cașu;

Retur: în raza or. Chișinău:str. Gh. Cașu, str. N. Testemițeanu, str. Grenoble, str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. Ismail, str. Alexandru cel Bun, str. A. Pușkin, str. Ierusalim, bd. Gr. Vieru, bd. Renașterii Naționale, Calea Orheiului; în raza com. Stăuceni: str. Păcii, str. A. Mateevici, str. Bisericii, str. Salcâmilor, str. C. Stamati, str. Ion Creangă, str. Constructorilor, str. Grătiești, str. Păcii.

Stații terminus: în com. Stăuceni (str. Grătiești) și pe str. Gh. Cașu (vizavi de blocul nr. 32/1).

 

193

sat. Dumbrava  (str. Drumul Vilelor) –               or. Codru               (str. Valea Apelor)   

Tur:în raza sat. Dumbrava: str. Drumul Vilelor, str. Durlești, în raza or. Chișinău: șos. Balcani, str. Liviu Deleanu, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str. Eugen Coca, str. Vasile Lupu, str. Constantin Stere, str. M. Kogălniceanu, str. M. Eminescu, str. 31 August 1989,str. Tighina, str. A. Mateevici, str. Pan Halippa, str. Ion Inculeț, str. N. Testimițeanu, str. Grenoble, în raza or. Codru: str. Costiujeni, str. Valea Apelor;

Retur:în raza or. Codru: str. Valea Apelor, str. Costiujeni,în raza or. Chișinău: str. Grenoble, str. N. Testimițeanu, str. Vl. Korolenko, str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. A. Mateevici, str. Armenească, str. București, str. Maria Cebotari, str. A. Șciusev, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu, str. Eugen Coca, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, str. Liviu Deleanu, șos. Balcani, în raza sat. Dumbrava: str. Durlești, str. Drumul Vilelor.

Stații terminus: în satul Dumbrava (str. Drumul Vilelor, lângă pădure) și în or. Codru (str. Valea Apelor).

 

Secretar al municipiului                              Valeriu Didencu

Tags

Alte Noutati

LIVE: MUZICĂ
Meteo Chișinău
4,64
Ceață
Umiditate:98 %
Vint:0,45 m/s
Tue
7
Wed
3
Thu
4
Fri
10
Sat
7

Curs oficial BNM 29 Noiembrie 2021

MDL RATĂ TREND
EUR 20.0067 0.1206
USD 17.7357 0.0096
RON 4.0421 0.0244
UAH 0.6543 -0.0016
RUB 0.2348 -0.0026
Arhivă Radio Chișinău