Material explicativ: Reguli de respectat la introducerea mijloacelor de transport cu numere străine în R. Moldova

  • 24 Iunie 16:30
Material explicativ: Reguli de respectat la introducerea mijloacelor de transport cu numere străine în R. Moldova

Suntem în perioada vacanțelor și mulți dintre cetățenii din Republica Moldova, stabiliți în străinătate, se întorc acasă cu autoturisme înmatriculate în țările în care locuiesc. Aceștia trebuie însă să țină cont de câteva reguli atunci când traversează frontiera.

Potrivit Serviului Vamal al Republicii Moldova, pot introduce mijloace de transport străine în regim vamal de admitere temporară declarându-le prin acțiune atât persoanele fizice stabilite în afara teritoriului vamal cât și persoanele fizice stabilite pe teritoriul vamal.

Care sunt condițiile pentru a putea introduce în regim vamal de admitere temporară un mijloc de transport

Regimul de admitere temporară se poate utiliza numai în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • mărfurile nu suferă nicio modificare, cu excepția uzurii normale datorate folosirii acestora;
  • este posibilă asigurarea identificării mărfurilor plasate sub regim;
  • titularul regimului este stabilit în afara teritoriului vamal, cu excepția cazurilor prevăzute de Cod și de Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal;
  • sunt îndeplinite cerințele prevăzute în legislația vamală pentru acordarea scutirii totale sau parțiale de drepturi de import.

Persoanele fizice care nu au scos de pe teritoriul vamal mijloacele de transport rutier plasate sub regimul de admitere temporară nu au dreptul să introducă pe teritoriul Republicii Moldova sub regimul de admitere temporară alte mijloace de transport rutier.

Pe toată durata regimului de admitere temporară, mărfurile trebuie să rămână în proprietatea persoanei străine, dacă nu este menționat altfel în cod. Pe teritoriul Republicii Moldova acestea nu pot fi vândute, date în locațiune, comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziția unei alte persoane stabilite pe teritoriul vamal decât cu acordul Serviciului Vamal, după plata drepturilor de import și îndeplinirea formalităților vamale de punere în liberă circulație.

Care este termenul de admitere temporară pentru mijloacele de transport rutier străine declarate prin acțiune, utilizate în scop privat

Încheierea regimului de admitere temporară în cazul mijloacelor de transport și al containerelor trebuie să aibă loc în următoarele termene, calculate de la data la care mărfurile sunt plasate sub regim:

- pentru mijloace de transport rutier utilizate în scop privat:

  • de către studenți – intervalul șederii lor pe teritoriul vamal în scopul unic de a-și urma studiile;
  • de către persoane care îndeplinesc activități cu o durată determinată – intervalul șederii lor pe teritoriul vamal necesare pentru a-și urma scopul unic de îndeplinire a activității de serviciu;
  • în alte cazuri, inclusiv pentru animale de tracțiune și atelaje – șase luni;

Mijloacele de transport de uz privat pot rămâne pe teritoriul vamal sub regimul de admitere temporară pe o perioadă continuă sau întreruptă de 180 de zile într-un interval de 12 luni consecutive.

În conformitate cu prevederile pct. 30 din H.G. nr. 21/2023 ”privind acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina”, Beneficiarii de protecție temporară au dreptul la admiterea temporară a mijloacelor de transport de uz privat pe teritoriul Republicii Moldova. Perioada maximă de păstrare sub regimul vamal de admitere temporară a acestora, pentru aceeași utilizare și sub responsabilitatea aceluiași titular de autorizație, este de până la 12 luni.

În cazul în care perioada pentru utilizare autorizată menționată nu este suficientă, Serviciul Vamal poate acorda o prelungire a acesteia pentru o durată rezonabilă, în baza unei cereri justificate depuse de titularul autorizației, în condițiile articolului 319 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.95/2021.

Începând din data de 1 ianuarie 2023, termenul de aflare pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mijloacelor de transport auto declarate prin acțiune de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin și care dețin permis de conducere emis de țara în care au domiciliu este de 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive de la data primei intrări în Republica Moldova după 1 ianuarie 2023.

Pentru mijloacele de transport auto introduse pe teritoriul vamal și declarate prin acțiune până la data de 1 ianuarie 2023 de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin și care dețin permis de conducere emis de țara în care au domiciliu, aflate în continuare pe teritoriul vamal, termenul de admitere temporară se va calcula în condițiile prevederilor legale anterioare intrării în vigoare a Legii nr.356/2022 pentru modificarea unor acte normative (trei ani) până la prima scoatere a acestora de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.

Ce riscă persoanele care nu asigură scoaterea în termen de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mijloacelor de transport declarate prin acțiune

Omiterea scoaterii de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor și a altor valori, prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în termenele stabilite în actele referitoare la asumarea acestei obligații, nerespectarea măsurilor de politică economică și a restricțiilor prevăzute la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, în lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii:

  • pentru o perioadă de până la 30 de zile inclusiv - se sancționează cu amendă de la 84 la 90 de unități convenționale (4.200 – 4.500 lei), cu obligarea scoaterii de pe/returnării pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor și valorilor respective, după caz;
  • pentru o perioadă mai mare de 30 de zile - se sancționează cu amendă de la 1.300 la 1.500 de unități convenționale (65.000 – 75.000 lei), cu obligarea scoaterii de pe/returnării pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor și valorilor respective, după caz.

Cum se calculează termenul de admitere temporară

Termenul de admitere temporară începe a curge de la data la care mărfurile/mijloacele de transport sunt plasate sub regim vamal. Exemplu: dacă mijlocul de transport a fost declarat prin acțiune la data de 1 ianuarie 2024, atunci în perioada de 12 luni consecutive (1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024) acest mijloc de transport se poate afla pe teritoriul vamal al Republicii Moldova doar 180 zile. La ieșirea mijlocului de transport în afara țării în această perioadă termenul nu curge este stopat. Totodată, dacă mijlocul de transport la data de 31 octombrie 2024 consumă acele 180 zile, următoarea intrare poate avea loc după data de 1 ianuarie 2025. La fel, dacă mijlocul de transport a stat doar pe teritoriul vamal fără să circule în afara țării și la data de 30 iunie 2024 acest mijloc de transport consumă 180 zile, atunci acest mijloc de transport urmează a fi scos și ulterior poate fi introdus după data de 1 ianuarie 2025, adică peste 180 zile.

Tags

Alte Noutati

LIVE: Matinal cu Victoria Cușnir și Sergiu Scânteian
Meteo Chișinău
20,52
Câțiva nori
Umiditate:99 %
Vint:3,6 m/s
Tue
26
Wed
26
Thu
24
Fri
20
Sat
22
Arhivă Radio Chișinău