În atenția plătitorilor de contribuții la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

  • 23 Martie 14:24
În atenția plătitorilor de contribuții la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește, că data de 27 martie 2023 reprezintă termenul limită de declarare și de plată a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

  • Categoriile de angajatori specificați la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 din anexa menționată au obligația să declare cu utilizarea Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) și să  achite contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna februarie 2023 pînă la data de 27 martie 2023 inclusiv.

Angajatorii menționați achită contribuțiile de asigurări sociale de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat la clasificația economică „121100 - Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori" la codul IBAN - MD98TRGAAB12110001000000.

- Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, specificați la pct. 1.4 din anexa menționată, au obligația să declare cu utilizarea Declarației cu privire la impozitul unic (forma IU17) impozitul unic în componența căruia se încadrează și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) prin care se declară venitul lunar asigurat al persoanelor angajate cu contract individual de muncă, precum și declararea pe principii generale a contribuțiilor de asigurări sociale în raport cu veniturile realizate de angajați și/sau de alte persoane fizice în baza contractelor civile încheiate în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii. Declararea și achitarea impozitului unic și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna februarie 2023 se efectuează pînă la data de 27 martie 2023 inclusiv. Angajatorii menționați achită impozitul unic la clasificația economică „145161 - Impozit unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației" și contribuțiile de asigurări sociale de stat declarate și calculate pe principii generale la clasificația economică „121100 - Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori" - la codul IBAN - MD98TRGAAB12110001000000.

-Persoanele fizice, specificate la pct. 1.6 din anexa menționată, care se regăsesc în una dintre situațiile: fondatori ai întreprinderilor individuale; persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, persoanele fizice care exercită activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal au obligația să achite contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna februarie  2023 în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală stabilita la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 357/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, ce constituie suma de 1225 lei, pînă la data de 27 martie 2023 inclusiv. Persoanele prenotate achită contribuțiile de asigurări sociale de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat la clasificația economică „121310 - Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce își desfășoară activitate pe cont propriu" la codul IBAN - MD26TRGAAB12131001000000.

-Liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției, specificați la pct. 1.61 din anexa menționată, au obligația să declare cu utilizarea Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) și să  achite contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna februarie 2023 în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală stabilita la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 357/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, ce constituie suma de 2314.33 lei, pînă la data de 27 martie 2023 inclusiv. Liber-profesioniștii achită contribuțiile de asigurări sociale de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat la clasificația economică „121310 - Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce își desfășoară activitate pe cont propriu" la codul IBAN - MD26TRGAAB12131001000000.

-Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, specificați la pct. 1.8  din anexa menționată, - pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi au obligația să declare cu utilizarea Dării de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi (Forma TAXI18) și să achite contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna aprilie 2023 în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală stabilita în la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 357/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, ce constituie suma de 1225 lei, pînă la data de 27 martie 2023 inclusiv Angajatorii menționați achită contribuțiile de asigurări sociale de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat la clasificația economică „121100 - Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori" la codul IBAN - MD98TRGAAB12110001000000.

-Beneficiarii - pentru persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1-1.8, specificați la pct. 1.9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, au obligația să declare cu utilizarea Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) și să  achite contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna februarie 2023 pînă la data de 27 martie 2023 inclusiv. Beneficiarii de lucrări achită contribuțiile de asigurări sociale de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat la clasificația economică „121100 - Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori" la codul IBAN - MD98TRGAAB12110001000000.

Potrivit art. 28 din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale și art. 4 din Legea nr. 357/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, neplata în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calcularea majorărilor de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorărilor de întîrziere se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale lunar, fără emiterea unei decizii speciale.

Casa Națională de Asigurări Sociale recomandă plătitorilor de contribuții la bugetul asigurărilor de stat să se conformeze prevederilor legislației, respectiv, să declare și să achite contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii în termenii stabiliți de lege.

Tags

Alte Noutati

LIVE: Muzică
Meteo Chișinău
22,24
Cer senin
Umiditate:26 %
Vint:2,57 m/s
Mon
16
Tue
18
Wed
18
Thu
19
Fri
20
Arhivă Radio Chișinău