Fostul deputat Iurie Bolboceanu rămâne în arest

  • 30 Martie 2017 07:29
Fostul deputat Iurie Bolboceanu rămâne în arest

Fos­tul depu­tat Iurie Bol­bo­cea­nu, reți­nut recent pen­tru spi­o­naj, rămâ­ne în arest pre­ven­tiv pe un ter­men de 30 de zile. Magis­tra­ții Cur­ții de Apel au res­pins recur­sul avo­ca­ți­lor aces­tu­ia. Iurie Bol­bo­cea­nu se decla­ră nevi­no­vat.

La 17 mar­tie, ex-deputatul PDM, Iurie Bol­bo­cea­nu a fost reți­nut în fla­grant de către pro­cu­ro­ri și ofi­țe­rii Ser­vi­ci­u­lui de Infor­ma­ții și Secu­ri­ta­te (SIS) în timp ce pri­mea bani în schim­bul trans­mi­te­rii unui agent sub aco­pe­ri­re al unui stat stră­in a infor­ma­ți­i­lor care ar fi putut adu­ce pre­ju­di­cii R. Mol­do­va, scrie Ziarul de Gardă. În timp ce Bol­bo­cea­nu a fost reți­nut pen­tru 72 de ore, iar la domi­ci­li­ul său au avut loc per­che­zi­ții, agen­tul sub aco­pe­ri­re a fost lăsat să ple­ce, deo­a­re­ce con­ven­ți­i­le euro­pe­ne nu per­mit reți­ne­rea unei anga­jat ata­șat al unei misiu­ni diplo­ma­ti­ce. Ulte­ri­or, Jude­că­to­ria Chi­și­nău a decis pla­sa­rea fos­tu­lui depu­tat în arest pre­ven­tiv pen­tru 30 de zile. 

Acțiu­ni­le de tră­da­re de patrie și spi­o­naj ale fos­tu­lui dem­ni­tar au fost docu­men­ta­te timp de șap­te luni de către Pro­cu­ra­tu­ra pen­tru Com­ba­te­rea Cri­mi­na­li­tă­ții Orga­ni­za­te și Cau­ze Spe­ci­a­le (PCCOCS) și ofi­țe­rii  de inves­ti­ga­ție din cadrul SIS, a decla­rat Vita­lie Busui­oc , adjunct-interimar al procurorului-șef al PCCOCS în cadrul unei con­fe­rin­țe de pre­să.

Aces­ta sus­ți­ne că în cadrul urmă­ri­rii pena­le a fost demon­strat „cu cer­ti­tu­di­ne” un carac­ter secret și con­spi­ra­tiv a întâl­ni­ri­lor lui Iurie Bol­bo­cean cu un ofi­țer sub aco­pe­ri­re a unui ser­vi­ciu de spi­o­naj stră­in din stră­i­nă­ta­te.

Tags

Alte Noutati

LIVE: Muzică
Meteo Chișinău
-2,82
Cer acoperit de nori
Umiditate:97 %
Vint:2,06 m/s
Wed
1
Thu
3
Fri
1
Sat
-0
Sun
-3
Arhivă Radio Chișinău