Cum se impozitează veniturile obținute de asociații societății din repartizarea profitului societății contrar cotelor de participare depuse în capitalul social

  • 22 August 2021 14:03
Cum se impozitează veniturile obținute de asociații societății din repartizarea profitului societății contrar cotelor de participare depuse în capitalul social

Baza generalizată a practicii fiscale a fost completată cu informații privind modalitatea impozitării veniturilor obținute de asociații societății din repartizarea profitului societății contrar cotelor de participare depuse în capitalul social.

SFS notează că, în conformitate cu prevederile art. 254 alin. (l) lit. c) și alin. (2) din Codul civil, asociatul societății comerciale are dreptul să primească o cotă-parte din profitul societății (dividend), proporțională participațiunii la capitalul social, în condițiile stabilite de lege și actul de constituire, scrie Bizlaw.

Actul de constituire poate prevedea și o altă modalitate de repartizare a profitului societății sau a activelor decît cea indicată la alin.(l), dar nimeni nu poate avea dreptul la întregul profit realizat de societate și nici nu poate fi absolvit de pierderile suferite de ea.

Conform prevederilor Codului fiscal nr.1163/1997:

  • dividend reprezintă venit obținut din repartizarea profitului net între acționari (asociați) în conformitate cu cota de participație depusă în capitalul social, cu excepția venitului obținut în cazurile lichidării complete a agentului economic (art.12 pct.3));
  • constituie surse de venituri impozabile alte venituri care nu au fost specificate la literele menționate care nu sânt neimpozabile conform legislației fiscale (art. 18 lit.o)); - agentul economic achită dividende acționarilor (asociaților) săi din venitul rămas după impozitare (art.80);
  • impozitul conform alin.(2) se reține din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), a persoanelor menționate la cap. 101, 102 și 103, pe veniturile obținute de către aceasta conform art.18 (art. 90 alin. (3));
  • persoanele specificate la art. 90 rețin și achită la buget un impozit în mărime de 6% din dividende, inclusiv sub formă de acțiuni sau cote-părți, cu excepția celor aferente profitului nerepartizat obținut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv (art.901 alin.31) liniuța întâi).

 
Astfel, veniturile peste cota de participație depusă în capitalul social obținute în urma distribuirii profitului net urmează a fi impozitate în conformitate cu prevederile art.90 alin.(3) din Codul fiscal.

Concomitent, în cazul în care la repartizarea profitului net între asociați/acționari se acordă o cotă-parte din profit mai mică decât cota de participație depusă în capitalul social, mărimea acesteia se încadrează în limita cotei de participație, se aplică tratamentul fiscal aferent dividendelor.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 2, 4 și 5 alin (1) din Legea salarizării nr.847/2002, salariu reprezintă orice recompensă sau cîștig evaluat în bani, plătit salariaților de către angajator sau de organul împuternicit de acesta, în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca executată sau ce urmează a fi executată.

În sistemul tarifar și sistemele netarifare salariul include salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcției), salariul suplimentar (adaosurile și sporurile la salariul de bază) și alte plăți de stimulare și compensare.

Salariul de bază se stabilește sub formă de salarii tarifare pentru muncitori și salarii ale funcției pentru funcționari, specialiști și conducători pentru munca executată în conformitate cu normele de muncă stabilite potrivit calificării, gradului de pregătire profesională și competenței salariatului, calității, gradului de răspundere pe care îl implică lucrările executate și complexității lor.

Salariul suplimentar reprezintă o recompensă pentru munca peste normele stabilite, pentru muncă eficientă și inventivitate și pentru condiții deosebite de muncă. El include adaosurile și sporurile la salariul de bază, alte plăți garantate și premii curente, care se stabilesc în conformitate cu rezultatele obținute, condițiile de muncă concrete, iar în unele cazuri prevăzute de legislație – și luîndu-se în considerare vechimea în muncă.

Alte plăți de stimulare și compensare includ recompensele conform rezultatelor activității anuale, premiile potrivit sistemelor și regulamentelor speciale, plățile de compensare, precum și alte plăți neprevăzute de legislație care nu contravin acesteia. Sursa de plată a salariului pentru salariații din sectorul real o constituie o parte din venitul obținut din activitatea economică a unității.

Astfel, partea din profitul net care este achitată asociaților (salariați ai societății respective) peste cota de participație depusă în capitalul social, urmează a fi impozitată conform art.88 din Codul fiscal, în cazul în care aceste plăți sunt acordate drept o recompensă pentru munca peste normele stabilite, pentru munca eficientă și inventivitate, pentru condiții deosebite de muncă, pentru rezultatele activității anuale, etc.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile menționate supra, partea din profitul net care este achitată asociaților (salariați ai societății respective) peste cota de participație depusă în capitalul social se va impozita conform art.90 alin.(3) din Codul fiscal.

Temei pentru actualizarea bazei generalizate a practicii fiscale: Scrisorile Ministerului Finanțelor al RM nr. 15/2-13/154 din 26.04.2021 și 15/2-12/240 din 12.07.2021.

Tags

Alte Noutati

LIVE: Bună dimineața, România!
Meteo Chișinău
21,63
Cer senin
Umiditate:66 %
Vint:3,09 m/s
Thu
22
Fri
23
Sat
23
Sun
21
Mon
19
Arhivă Radio Chișinău