Contribuții de asigurări sociale de stat, modificări efectuate în actele normative în vigoare din anul 2023

  • 25 Ianuarie 2023 10:29
Contribuții de asigurări sociale de stat, modificări efectuate în actele normative în vigoare din anul 2023

Pentru anul 2023 calcularea și achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de către plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.489/ 1999 privind sistemul public de asigurări sociale și Legii nr. 357/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 202, se arată într-un comunicat al CNAS.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023 au intrat în vigoare mai multe modificări la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

Articolul 5 alin. (1) a fost modificat în partea introductivă și exclus textul „pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale".

Pentru perioadele începând cu 1 ianuarie 2023 dările de seamă se prezintă doar în mod electronic de către toate persoanele juridice și fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător sau profesională, indiferent de numărul de salariați.

În acest context, toate categoriile de plătitori de contribuții la BASS începând cu perioadele anului 2023 vor declara contribuțiile de asigurări sociale de stat doar în mod electronic. Respectiv, Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21), Darea de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și evidenta nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN), Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi (Forma TAXI18), Informația privind stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturilor de muncă (forma IRM19)  pentru perioadele începând cu 1 ianuarie 2023 se vor prezenta doar în format electronic.

Articolul 5 alin. (1) a fost completat cu litera f).

Completarea include reglementări pentru persoanele fizice: întreprinzători individuali care au obținut dreptul de a desfășura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, inclusiv fondatorii gospodăriilor țărănești (de fermier), persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă ce au obligația prezentării Dării de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și evidenta nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN) - o dată pe an.

Astfel, începând cu anul 2023, în cazul în care persoanele menționate pe perioada întregului an de gestiune nu calculează contribuții de asigurări sociale de stat nu au obligația să prezinte darea de seamă forma CAS18-AN. Respectiv, dacă fondatorii întreprinderilor individuale, inclusiv, fondatorii gospodăriilor țărănești (de fermier), persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor; persoanele fizice care exercită activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal pe perioada întregului an de gestiune s-au incardat în excepția prevăzută la pct. 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 - a fost pensionar, persoană cu dizabilități, persoană asigurată în calitate de angajat nu vor prezenta darea de seamă (Forma CAS18-AN) cu indicii zero.

Modificarea menționată a fost adoptate prin Legea nr. 356/2022 pentru modificare unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 456-459 din 30.12.2022).

Articolul 5 alin. (6) a fost modificat.

Modificarea operată a atribuit dreptul Casei Naționale de Asigurări Sociale de a efectua înscrierea datelor în conturile persoanelor asigurate pentru care nu au fost prezentate în termenele stabilite Declarațiile persoanelor asigurate (Rev-5), de către plătitorii de contribuții care au fost lichidați sau sunt în procesul de lichidare.

Modificarea menționată a fost adoptată prin Legea nr. 242/2022 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 264 - 266 din 19.08.2022).

Modalitatea de înscriere a datelor în conturile personale de asigurări sociale a fost reglementată de Casa Națională de Asigurări Sociale prin Regulamentul privind înscrierea datelor în conturile personale de asigurări sociale ale persoanelor asigurate cu informație privind contribuțiile de asigurări sociale achitate și nedeclarate în perioadele din anii 1999-2017, aprobat prin ordinul nr. 173-A din 18.11.2022. Regulamentul menționat este publicat pe pagina oficială a Casei Naționale de Asigurări Sociale www.cnas.gov.md  la compartimentul /Pentru plătitorii de contribuții/ Regulamente/.

Articolul 22 alin. (1) a fost modificat.

Modificările au drept scop asigurarea dependenței dintre cuantumul pensiei minime și contribuțiile de asigurări sociale achitate de către angajatori.

Modificările operate reglementează, că baza lunară de calcul pentru fiecare salariat nu poate fi mai mică decât salariul minim lunar pe țară stabilit de legislație, proporțional timpului lucrat și că contribuția de asigurări sociale calculată la baza lunară de calcul pentru fiecare salariat cu timp de muncă parțial sau regim de activitate redusă nu poate fi mai mică de 25% din contribuția de asigurări sociale calculată la salariul minim lunar pe țară.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 854/2022 pentru modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 670/2022 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară, s-a stabilit, începând cu 1 ianuarie 2023, salariul minim pe țară în cuantum de 4000 lei lunar pentru un program complet de lucru.

În acest context, baza minimă lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale de stat pentru fiecare salariat cu program complet de lucru care a activat luna completă nu poate fi mai mică decât salariul minim lunar pe țară - 4000 lei.

În cazul în care salariatul cu program complet de muncă nu a activat luna completă (a fost în concediu anual de odihnă, concediu medical, etc.), baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale se stabilește proporțional timpului lucrat și nu poate fi mai mică ca suma calculată prin raportarea salariului minim lunar la timpul lucrat.

Pentru cazurile în care salariatul este angajat cu timp de muncă parțial sau regim de activitate redusă luna deplină, contribuția de asigurări sociale de stat lunară minimă calculată la baza lunară de calcul pentru fiecare salariat nu poate fi mai mică de 25% din contribuția de asigurări sociale calculată la salariul minim lunar pe țară.

În cazul în care salariatul cu timp de muncă parțial nu a activat luna completă (programul de muncă nu este stabilit pentru luna completă, a fost în concediu anual de odihnă, concediu medical, etc.), contribuția de asigurări sociale de stat minimă calculată la baza de calcul pentru perioada de activitate în luna respectivă nu poate fi mai mică de 25% din contribuția de asigurări sociale de stat calculată prin raportarea salariului minim lunar la timpul lucrat.

Tarifele contribuțiilor de asigurări sociale de stat în cotă procentuală pentru perioadele anului 2023

Potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, tarifele contribuțiilor de asigurări sociale de stat în cotă procentuală pentru perioadele anului 2023 au rămas similare tarifelor contribuțiilor de asigurări sociale de stat stabilite pentru anul 2022.

În partea ce ține de contribuția de asigurări sociale de stat obligatorie în sumă fixă (taxă fixă anuală), potrivit Legii nr. 357/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, s-a modificat după cum urmează:

Pentru plătitorii specificați la pct. 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999

- persoanele fizice, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.5, care se regăsesc în una dintre situațiile: fondatori ai întreprinderilor individuale, inclusiv fondatori ai gospodăriilor țărănești (de fermier); persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor; persoanele fizice care exercită activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, contribuția de asigurări sociale de stat obligatorie în sumă fixă anuală (taxă fixă anuală) se stabilește în mărime de 14 700 lei. Suma lunară a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorie constituie 1225 lei.

Pentru plătitorii specificați la pct. 1.61 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999

- liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.6, contribuția de asigurări sociale de stat obligatorie în sumă fixă anuală (taxă fixă anuală) se stabilește în mărime de 27 772 lei.  Suma lunară a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorie pentru lunile ianuarie - noiembrie constituie 2314.33 lei și pentru luna decembrie constituie 2314.37 lei.

 Pentru plătitorii specificați  la pct. 1.7 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999

- titularii patentei de întreprinzător, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.61, contribuția de asigurări sociale de stat obligatorie în sumă fixă anuală (taxă fixă anuală) se stabilește în mărime de 14 700 lei. Suma lunară a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorie constituie 1225 lei.

 Pentru plătitorii specificați la pct. 1.8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999

- angajatorul din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi - pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, contribuția de asigurări sociale de stat obligatorie în sumă fixă anuală (taxă fixă anuală) se stabilește în mărime de 14 700 lei. Suma lunară a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorie constituie 1225 lei.

Contribuția de asigurări sociale de stat în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală)

pentru categoriile de persoane care nu sunt menționate în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 și care pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale se stabilește în mărime de 14700 de lei pe an. Suma lunară a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorie constituie 1225 lei. În cazul persoanelor fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual se stabilește în mărime de 3744 de lei pe an. Suma lunară a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorie constituie 312 lei.

Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 936/2022 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023 (Monitorul Oficial nr. 438-439 din 29.12.2022) a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023, în mărime de 11700 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislație.

Potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, venitul lunar asigurat al salariaților rezidenților parcului pentru tehnologia informației constituie 68% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv. Astfel, în anul 2023 venitul lunar asigurat al acestor salariați va constitui suma de 7956  lei.

Concomitent, cuantumul salariului mediu lunar pe economie se utilizează și la stabilirea sumei minime a impozitului unic pentru anul 2023 perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, care conform art. 15 alin. (2) din legea citată supra, va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023.

Conform pct. 28 din anexa nr. 3 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale din tipurile de drepturi și de venituri aferent cărora nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, face parte ajutorul material acordat din mijloacele sindicatelor și patronatelor, în limita unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, per angajat anual, cu excepția ajutorului acordat în caz de deces și/sau boală a angajatului sau a rudelor și/sau afinilor de gradul I ai acestuia.

Astfel, în anul 2023 ajutorul material acordat din mijloacele sindicatelor și patronatelor din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat constituie suma de 11700 lei. În cazul în care acesta este mai mare, din suma ce depășește 11700 lei se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii

Tags

Alte Noutati

LIVE
Meteo Chișinău
21,24
Cer senin
Umiditate:49 %
Vint:2,57 m/s
Thu
19
Fri
20
Sat
18
Sun
17
Mon
16
Arhivă Radio Chișinău