Ambasada României în R.Moldova informează că au fost introduse noi condiții privind intrarea în R, Moldova, aplicabile pe toată durată stării de urgență în sănătate publică

  • 03 Martie 18:20
Ambasada României în R.Moldova informează că au fost introduse noi condiții privind intrarea în R, Moldova, aplicabile pe toată durată stării de urgență în sănătate publică

Ambasada României în Republica Moldova informează că au fost introduse noi condiții privind intrarea în Republica Moldova, aplicabile pe toată durată stării de urgență în sănătate publică (Hotărârea CNESP nr. 47 din 26 februarie 2021), astfel:

Ambasada României în Republica Moldova informează că au fost introduse noi condiții privind intrarea în Republica Moldova, aplicabile pe toată durată stării de urgență în sănătate publică (Hotărârea CNESP nr. 47 din 26 februarie 2021), astfel:
 
• Se instituie obligația prezentării, începând cu 5 martie 2021, la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, a rezultatului testului PCR COVID-19 negativ, efectuat cu 72 de ore înainte de intrare. Confirmarea trebuie să fie prezentată într-una din limbile română, engleză sau rusă. Excepție de la prezentarea testului fac următoarele categorii de persoane:
- conducătorii auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/navelor și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;
- persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional și la revenire în Republica Moldova prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente în Republica Moldova și contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituțiile publice ale Republicii Moldova;
- lucrătorii transfontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum și cei din Republica Moldova, angajați ai agenților economici din țările menționate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici respectivi;
- persoanele în tranzit;
- persoanele care dețin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19.
 
Ambasada României în Republica Moldova amintește că a fost prelungită, până la 15 aprilie 2021, starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 45 din 15 februarie 2021.
Se menține valabilitatea listei statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a SARS-CoV-2 – link), clasificate ca zonă roșie, pentru care se impune interdicția de intrare, respectiv regimul de autoizolare la intrarea în Republica Moldova (elaborată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, valabilă din 01.03.2021; lista țărilor, clasificate în zone roșii și verzi, se va actualiza o dată la 14 zile, în ziua de vineri, și va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare). Potrivit deciziei, România NU este clasificată ca zonă roșie, fiind plasată în clasificarea de zonă verde. Prin urmare, cetățenii români care vin din România și nu au circulat, în ultimele 14 zile, într-o țară din zona roșie, pot intra în Republica Moldova și sunt exceptați de la autoizolare, dacă nu prezintă simptomatologie specifică COVID-19.
 
 Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor care vin din țările clasificate ca zonă verde, cu respectarea noilor condiții privind prezentarea testului negativ RT-PCR. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și vin din țările clasificate ca zonă verde nu vor completa Fișa epidemiologică și nu vor fi obligați să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile. În cazul în care punctul de pornire este situat într-o țară clasificată ca zonă verde, iar în timpul călătoriei a fost tranzitată țara clasificată ca zonă roșie, inclusiv tranzit aeroportuar, atunci persoana este considerată ca venind din zona roșie, completează fișa epidemiologică și este obligată să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile.
 Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor care vin din țările clasificate ca zonă roșie, cu următoarele excepții:
 membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova;
 persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
 persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ, care include invitația și/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
 elevii/ studenții, care urmează să susțină examene, care merg la studii în unități/ instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/ organizarea/ desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepția se aplică și pentru reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat prin declarație de către reprezentantul legal;
 membrii familiilor cetățenilor străini care au permis de ședere în Republica Moldova;
 persoanele care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova;
 posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale și speciale și altele asimilate acestora, precum și titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizația Națiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice și consulare și organizațiilor/ misiunilor internaționale acreditate în Republica Moldova și/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
 persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
 persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenți economici din Republica Moldova;
 conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, ai mijloacelor de transport-persoane contra-cost, care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/ navelor, precum și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;
 jurnaliști străini, acreditați în calitate de corespondenți permanenți în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;
 persoanele care sunt citate de instanțele de judecată/ organele de drept din Republica Moldova, precum și reprezentanții lor legali, aspect dovedit prin documente confirmative în acest sens;
 persoanele care călătoresc în scopul perfectării documentelor emise de instituțiile publice din Republica Moldova, dovedit prin documente confirmative în acest sens (programări, invitații etc.);
 persoanele care dețin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19.
EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND AUTOIZOLAREA ȘI TRANZITUL:
 Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, și vin, direct sau în tranzit, din țări clasificate ca zonă roșie, vor completa, în mod obligatoriu Fișa epidemiologică și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate. Excepție de la aceste prevederi fac următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă (nu sunt obligate să respecte regimul de autoizolare de 14 zile):
 conducători auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport-persoane contra-cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/ navelor, precum și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;
 persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 elevii/ studenții, care urmează să susțină examene, care merg la studii în unități/ instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/ organizarea/ desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepția se aplică și pentru reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat prin declarație de către reprezentantul legal;
 persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ, care include invitația și/ sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
 persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional și la revenirea în țară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente în Republica Moldova și contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituțiile publice ale Republicii Moldova;
 lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum și cei din Republica Moldova angajați ai agenților economici din țările menționate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici respectivi;
 posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale și speciale și altele asimilate acestora, precum și titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizația Națiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice și consulare și organizațiilor/ misiunilor internaționale acreditate în Republica Moldova și/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
 persoane în tranzit;
 jurnaliști străini, acreditați în calitate de corespondenți permanenți în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;
 persoanele care sunt citate de instanțele de judecată/ organele de drept din Republica Moldova, precum și reprezentanții lor legali, aspect dovedit prin documente confirmative în acest sens;
 persoanele care călătoresc în scopul perfectării documentelor emise de instituțiile publice din Republica Moldova, dovedit prin documente confirmative în acest sens (programări, invitații etc.);
 persoanele care dețin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19.
• S-a reluat activitatea de transport feroviar și rutier de persoane în trafic internațional cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control a infecției cu noul coronavirus.
• S-au reluat cursele aeriene regulate de pasageri și a charterelor regulate de pasageri, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu noul coronavirus.
• Cu privire la tranzit, autoritățile din Republica Moldova au precizat că acesta este permis, în următoarele condiții:
 Durata tranzitului să nu fie mai mare de 48 de ore;
 Se vor utiliza exclusiv următoarele culoare de tranzit și puncte de trecere a frontierei:
• Giurgiulești - Galați rutier, Giurgiulești – Reni rutier;
• Aeroportul Internațional Chișinău aerian, Leușeni - Albița rutier;
• Aeroportul Internațional Chișinău aerian, Criva - Mamalîga rutier;
• Aeroportul Internațional Chișinău aerian, Palanca – Maiaki - Udobnoe rutier.
RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE / DINSPRE ROMÂNIA:
• Pe cale rutieră: utilizarea punctelor de trecere a frontierei Albița-Leușeni, Galați-Giurgiulești.
MĂSURI PE PLAN INTERN:
• Este funcțional procesul educațional în cadrul tuturor instituțiilor de învățământ.
• Se mențin următoarele interdicții și restricții, respectiv se permit următoarele activități:
 Cetățenii Republicii Moldova care nu vor deține rezultatul testului PCR COVID-19 negativ, efectuat cu 72 de ore înainte de sosirea în țară, vor fi obligați să completeze Fișa epidemiologică și să respecte regimul de autoizolare de 14 zile, indiferent de zona din care sosesc;
 Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanței fizice de 1 (un) metru este obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice;
 Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizecișitrei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepția: (i) deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfășurată la distanță; (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea pentru asistență medicală, ce nu poate fi amânată; (iv) deplasarea pentru alte motive justificate și care nu poate fi amânată;
 Interzicerea aflării pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracții și zone de agrement;
 Interzicerea activității cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor și a ringurilor de dans, indiferent de denumirea de firmă a unității comerciale (exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.);
 Se interzice desfășurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta cinematografelor;
 Se interzice desfășurarea activităților de deservire în unitățile de administrație publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum și în unitățile de alimentație publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, centre comerciale, aeroporturi, porturi internaționale și în punctele internaționale de trecere a frontierei de stat, în intervalul orelor 22:00-07:00, cu excepția comercializării produselor alimentare la pachet, prin unitățile de alimentație publică de orice tip, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/ teritoriul unității;
 Se interzice, începând cu data de 22 februarie 2021, organizarea și desfășurarea conferințelor științifice și competițiilor sportive, cu prezența fizică a persoanelor, cu excepția competițiilor sportive fără spectatori, desfășurate în aer liber și în spații închise de către Federațiile Sportive Naționale, acreditate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
 Se sistează, începând cu 17 februarie 2021, activitatea centrelor comerciale la nivel național în zilele de sâmbătă și duminică, cu asigurarea funcționării în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, amplasate în incinta acestora;
 Se prelungește restricția privind activitatea piețelor comerciale, care se va desfășura doar în zilele de marți, joi și sâmbătă, cu excepția piețelor agricole;
 Se stabilește pentru agenții economici care desfășoară activități de comerț/ prestări servicii în spații închise, admiterea concomitenta în spațiul comercial/ de deservire a unui număr limitat de clienți, reieșind din normativul de 1 vizitator/4m2 de suprafață comercială liberă;
 Se dispune organizarea desfășurării la distanță a procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal, extrașcolar, profesional tehnic și superior, în instituțiile publice și private;
 Se permite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane. Întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție;
 Se permite organizarea întrunirilor/ reunirilor în grup, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane;
 Se permit organizarea și desfășurarea evenimentelor festive, cu caracter unic, în unitățile de alimentație publică, cu participarea unui număr mai mic de 20 de persoane;
 Se suspendă desfășurarea activităților teatral-concertistice, cu prezența spectatorilor, în incinta instituțiilor teatral-concertistice și a caselor de cultură;
 Se suspendă, începând cu 27 februarie 2021, organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare la disciplinele de studiu, cu prezența fizică a persoanelor;
ALTE INFORMAȚII UTILE:
Puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova deschise:
Rutiere:
• Sculeni-Sculeni
• Albița-Leușeni
• Galați-Giurgiulești
• Stânca-Costești
• Cahul-Oancea
Tranzit / culoare dedicate:
• România - Republica Moldova:
o Giurgiulești - Galați (rutier);
o Aeroportul Internațional Chișinău (aerian) - Leușeni - Albița (rutier);
• Republica Moldova - Ucraina:
o Giurgiulești – Reni (rutier);
o Aeroportul Internațional Chișinău (aerian), Criva - Mamalîga (rutier);
o Aeroportul Internațional Chișinău (aerian), Palanca – Maiaki - Udobnoe (rutier).
Datele de contact ale misiunilor diplomatice ale României în Republica Moldova:
1. Ambasada României la Chișinău
• Cancelarie, str. București nr. 66/1; tel. +373 22 211 813, +373 22 213 037; e-mail [email protected]
• Secția consulară, str. Grigore Ureche nr. 2; tel. de urgență +373 68 336 363; e-mail [email protected]
• Biroul de promovare comercială, str. Vlaicu Pârcălab nr. 39; tel. +373 22 235 389; e-mail [email protected]
2. Institutul Cultural Român, Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 39; tel. +373 22 228 360; e-mail [email protected]
3. Consulatul General al României la Bălți, str. Sfântul Nicolae nr. 51; tel. +373 23 180 001; tel. de urgență +373 68 195 006; e-mail [email protected]
4. Consulatul General al României la Cahul, str. B.P. Hașdeu nr. 11, tel. +373 29 980 004; tel. de urgență +373 60200925; e-mail: [email protected]
5. Biroul Consular din Ungheni, str. Mihai Eminescu nr. 35; tel. +373 23 680 001, +373 23 680 002; e-mail [email protected]
Tags

Alte Noutati

LIVE: Fonograf cu Victor Buruiană
Meteo Chișinău
7,35
Cer senin
Umiditate:62 %
Vint:0,89 m/s
Thu
5
Fri
7
Sat
2
Sun
0
Mon
6

Curs oficial BNM 29 Noiembrie 2021

MDL RATĂ TREND
EUR 20.0067 0.1206
USD 17.7357 0.0096
RON 4.0421 0.0244
UAH 0.6543 -0.0016
RUB 0.2348 -0.0026
Arhivă Radio Chișinău