Alegerile Parlamentare anticipate din 11 iulie 2021: Concluziile și recomandările Asociației Promo-LEX discutate în cadrul Conferinței post-electorale de prezentare a Raportului final al Misiunii de Observare

  • 15 Septembrie 2021 15:45
Alegerile Parlamentare anticipate din 11 iulie 2021: Concluziile și recomandările Asociației Promo-LEX discutate în cadrul Conferinței post-electorale de prezentare a Raportului final al Misiunii de Observare

La 15 septembrie 2021 – de Ziua Internațională a Democrației, Asociația Promo-LEX a organizat Conferința post-electorală „Concluzii și recomandări ale Misiunii de Observare Promo-LEX cu privire la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021”. În cadrul evenimentului, în regim online, au participat reprezentați ai organelor electorale, altor instituții relevante, concurenților electorali și ai partidelor politice, precum și ai organizațiilor societății civile, partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova, mass-media etc.

Astfel, au fost prezentate un șir de aspecte problematice ale celui de-al 10-lea scrutin parlamentar de la obținerea independenței Republicii Moldova, fiind pus accent pe constatările și recomandările formulate de către experții Promo-LEX și participanții la eveniment. În cadrul Conferinței post-electorale participanții au discutat inclusiv despre oportunitatea inițierii modificărilor la Codul Electoral și legislația conexă.

Chiar dacă în 2019 legislația electorală a fost modificată și s-a revenit la sistemul proporțional, alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 au fost marcate de unele probleme (spre exemplu: utilizarea abuzivă a resurselor administrative, omisiunea reglementării transportului organizat de alegători în ziua alegerilor, lipsa unor mecanisme pentru combaterea discursului de ură în campaniile electorale) care se perpetuează de la un scrutin la altul. Cu regret, Parlamentul nu a reușit să adopte soluții pentru aceste probleme (deși un proiect de lege – nr. 263 din 19.06.2020 a fost dezbătut și votat în prima lectură încă înainte de alegerile Prezidențiale din 2020), la care s-au mai adăugat și altele precum tergiversarea asigurării financiare a organizării și desfășurării scrutinului, incertitudini privind constituirea secțiilor de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană și de peste hotare, abordarea superficială a modului de soluționare a contestațiilor electorale, dar și neclarități privind autenticitatea declarațiilor de avere și interese ale candidaților la funcția de deputat.

Per ansamblu, activitatea Comisiei Electorale Centrale a fost apreciată de Misiunea de observare Promo-LEX ca fiind una eficientă din punct de vedere a organizării scrutinului. În acest sens, vom remarca în mod special faptul că, în pofida tergiversării finanțării integrale a desfășurării scrutinului anticipat, CEC a reușit să-și onoreze obligațiile sale față de funcționarii electorali și alți actori implicați în asigurarea bunei desfășurări a alegerilor. Totuși, atunci când vorbim despre procesul decizional din cadrul CEC, nu pot fi trecute cu vederea situațiile care au dus la apariția suspiciunilor privind influențarea politică a anumitor hotărâri ale CEC. Acestea au apărut în special în contextul constituirii secțiilor de votare din regiunea transnistreană și din străinătate – proces care a fost unul discontinuu, lipsit de consultare publică și argumentare plenară a deciziilor. În acest sens, reamintim despre colaborarea insuficientă și defectuoasă între CEC și MAEIE, dar și despre lipsa unei atitudini responsabile din partea CEC privind problema transportului organizat al alegătorilor în ziua alegerilor.

Pe de altă parte, examinarea contestațiilor atât de către CEC, cât și de către instanțele de judecată, rămâne a fi o problemă a procesului electoral din Republica Moldova. Ponderea ridicată a contestațiilor respinse/ restituite sau declarate inadmisibile afectează grav gradul de încredere față de corectitudinea procedurilor, atât din partea concurenților, cât și a societății în ansamblu. Examinând contestațiile, CEC nu a aprobat nicio hotărâre pe marginea acestora, ci doar a răspuns prin scrisori. În acest mod, contestatarii au fost lipsiți de dreptul la un recurs efectiv și de dreptul de a beneficia de un proces cu participarea ambelor părți.

Monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 a reconfirmat că discursul de ură este prezent în mod constant în spațiul public și în mass-media din Republica Moldova. Totuși, cu regret, constatăm că acest fenomen este în continuare nereglementat și nesancționat.

În perioada electorală au fost identificate 390 de cazuri de discurs de ură și instigare la discriminare, dintre care 299 de cazuri au avut loc în context electoral. Criteriile care au stat la baza cazurilor de discurs de ură și instigare la discriminare au fost: apartenența politică, sex/gen, orientarea sexuală/identitatea de gen, vârsta, opinia.

Un alt aspect monitorizat de Asociația Promo-LEX și discutat în cadrul evenimentului a ținut de transparența redusă a finanțării campaniei electorale. Conform raportului prezentat, Promo-LEX a estimat drept cheltuieli neraportate circa 32% (12.855.043 lei) din totalul cheltuielilor concurenților electorali raportate la CEC. Cele mai multe cheltuieli neraportate au fost pentru materiale poligrafice și promoționale (34%), urmând cheltuielile pentru delegare/detașare de persoane (31%), pentru sedii (13%) și remunerarea personalului (11%).

Din totalul cheltuielilor estimate ca fiind neraportate, Promo-LEX a constatat că, cca. 26% pot fi atribuite BECS, 24% – pentru PPȘ, câte 12% – pentru PDM și PAS, 7% – pentru BERU, 6% – pentru PPCC, 5% – pentru PPPDA, 3% – pentru PACE, 2% – pentru PUN, câte 1% – pentru AUR și PDCM, iar 1% – pentru alți 10 concurenți electorali.

Ziua alegerilor s-a desfășurat calm, procesul de votare a fost organizat eficient, iar SV s-au deschis și s-au închis, în esență, regulamentar. Rezultatele numărării în paralel a voturilor desfășurată de Asociația Promo-LEX nu au indicat diferențe semnificative între datele finale ale CEC și datele finale ale Misiunii de Observare.

Totuși, pe parcursul zilei alegerilor au fost observate și raportate un șir de incidente “tradiționale” deja pentru scrutinele din Republica Moldova, precum: fotografierea buletinelor de vot și la alte încălcări ale secretului votului (108 cazuri); prezența materialelor de publicitate, afișaje, panouri electorale din raza secției de votare (57 cazuri) și întreruperea procesului de filmare a operațiunilor electorale (53 cazuri). În același timp, suspiciunile privind oferirea de recompense(17) și transportarea organizată a alegătorilor (29) au caracterizat în special procesul electoral desfășurat în contextul participării la vot a alegătorilor din regiunea transnistreană.

În total, pe parcursul zilei votării, observatorii Promo-LEX au raportat 601 semnalări, dintre care 480 au fost calificate de către echipa centrală a Misiunii de Observare drept incidente.

Toate constatările și recomandările Asociației Promo-LEX sunt prezentate în Raportul final al Misiunii de Observare, care poate fi accesat AICI.

Tags

Alte Noutati

LIVE: Fonograf cu Victor Buruiană
Meteo Chișinău
5,24
Nori împrăștiați
Umiditate:93 %
Vint:2,57 m/s
Sun
9
Mon
6
Tue
1
Wed
2
Thu
6
Arhivă Radio Chișinău